Ostatnie wpisy

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej (ZOC) – cz. II

Ciąg dalszy (część druga) informacji o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach zawodowych odpowiedzialności cywilnej. Ważną rzeczą, a zarazem ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest określona suma gwarancyjna w każdym ubezpieczeniu. Jest ona górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela za jedno i wszystkie zdarzenia w okresie...

1 2 3 29