Tagi: "UFG"

Odszkodowania przy braku ubezpieczenia komunikacyjnego

Pisaliśmy poprzednio o kłopotach finansowych z tytułu nieposiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego i skutkach w przypadku powstania szkody. Wówczas koszt odszkodowania spada na sprawcę wypadku nieposiadającego ubezpieczenia OC.  Dziś chciałbym podkreślić nieuchronność zapłaty tych odszkodowań. Impulsem do tego przypomnienia...

Kary z UFG

Klient - starsza już osoba - nie przydłużył ubezpieczenia obowiązkowego OC samochodu, małego fiata. Ale także go nie wyrejestrowała. Ot...