Tagi: "OC zawodowe"

OC rzeczoznawcy majątkowego

Trzecim zawodem wymagającym posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741) jest rzeczoznawca majątkowy, czyli osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia...