Tagi: "NNW"

Odpowiedzialność za szkody powstałe po spożyciu alkoholu

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowego wypoczynku pojawiają się pytania o odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe po spożyciu alkoholu. Problem ten nie jest uregulowany prawnie i każde TU samodzielnie określa warunki swojej odpowiedzialności. Mamy tutaj zróżnicowane podejście. Są zakłady ubezpieczeń...