Tagi: "nagrody"

Podziękowania za zaangażowanie w rozwój sprzedaży produktów ERGO Hestii 2019

Od wielu lat Alwis&Secura aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach sprzedażowych inspirowanych przez ERGO Hestię. Podejmuje również akcje związane z pomocą dla potrzebujących i wolontariatem Hestii. Także wyniki osiągane przez Alwisa są zadowalające, mierzone wielkością przypisu składki, dynamiką przypisu, rozwojem ubezpieczeń...