Tagi: "karencja"

Karencja i jej stosowanie w praktyce

Na jednym ze spotkań z naszymi współpracownikami zostałem zapytany o tzw. karencję i jej stosowanie w praktyce. Związane to było z odmową wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu ochronnym na życie. Karencja jako kategoria prawa ubezpieczeniowego występuje w ubezpieczeniach życiowych, zdrowotnych i...