Ostatnie wpisy

Odszkodowania przy braku ubezpieczenia komunikacyjnego

Pisaliśmy poprzednio o kłopotach finansowych z tytułu nieposiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego i skutkach w przypadku powstania szkody. Wówczas koszt odszkodowania spada na sprawcę wypadku nieposiadającego ubezpieczenia OC.  Dziś chciałbym podkreślić nieuchronność zapłaty tych odszkodowań. Impulsem do tego przypomnienia...