Ostatnie wpisy

Nowe logo Alwis&Secura – informacja dla Agentów

Nasi Drodzy, Alwis&Secura zmienia swoje logo na Alwis Ubezpieczenia! Taka zmiana służy głównie do celów marketingowych, aby ułatwić komunikację wizualną z klientami. Przez najbliższe tygodnie będziecie obserwować zmianę loga na naszych stronach internetowych oraz mediach społecznościowych. Czy Agent ma wprowadzać jakieś zmiany...

Ile czasu mamy na przerejestrowanie zakupionego pojazdu według specustawy?

Widzimy spadek w ubezpieczaniu nowych pojazdów w zakresie OC komunikacyjnego (OCK). Czy nadal istnieje 30-dniowy obowiązek zgłoszenia zakupu/sprzedaży auta krajowego oraz niezarejestrowanego pojazdu sprowadzonego z państwa należącego do Unii Europejskiej? Nie, ten okres został wydłużony. Wobec ograniczonego funkcjonowania urzędów komunikacji...