Kategoria: Na Gorąco

OC Rzeczników Patentowych

Rzecznicy patentowi w Polsce Wśród dziesięciu osób, które przypadkowo zapytałem czym zajmuje się rzecznik patentowy, tylko dwie w miarę dobrze określiły jego rolę jaką pełni w naszym życiu społeczno-ekonomicznym. Znajomość tej problematyki jest mało znana, przez wielu jakoś bardzo abstrakcyjnie...

OC adwokatów

Adwokat, po łacinie "advocatus " oznacza wzywać na pomoc, nieść pomoc. Używając języka bardziej prawniczego adwokat, to prawnik z wykształcenia, świadczący pomoc prawną, w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów różnych aktów prawnych oraz występowaniu...

1 2 3 10