Kategoria: Nasze produkty

Poznajmy ChatBot Alwis&Secura

Ostatnie lata charakteryzują się szybkim tempem wdrażania do ubezpieczeń wielu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych tak w zakresie sprzedaży, jak również rozliczeń oraz wdrażania produktów i oceny ryzyka. Nie wspominamy już o samych możliwościach kontaktu pomiędzy agentami oraz z zakładami...