ERGO 4. Życiowa odnowa

Jeśli ktoś twierdzi, że widział w „życiu” już wszystko, to… może tak twierdzić nadal, ale tylko wtedy, gdy pozna ERGO 4 – stworzone przez ERGO Hestię ubezpieczenie na życie, które na nowo zdefiniowało ten segment rynku.


Sopocki ubezpieczyciel, od lat wyznaczający branżowe standardy, postanowił wykorzystać matrycową filozofię majątkowej iHestii, by pójść o krok dalej. Firma wyszła z założenia, że dla wielu pośredników wyspecjalizowanych w komunikacji i majątku proces sprzedaży „życia” odbierany jest jako trudny i pracochłonny. Należało więc go radykalnie uprościć, zachowując przy tym najwyższą jakość matrycowych rozwiązań, znanych z poprzednich produktów. Jak? Poddając znane rozwiązania produktowe weryfikacji i przedstawiając je w nowej, maksymalnie uproszczonej odsłonie.

at wyznaczający branżowe standardy, postanowił wykorzystać matrycową filozofię majątkowej iHestii, by pójść o krok dalej. Firma wyszła z założenia, że dla wielu pośredników wyspecjalizowanych w komunikacji i majątku proces sprzedaży „życia” odbierany jest jako trudny i pracochłonny. Należało więc go radykalnie uprościć, zachowując przy tym najwyższą jakość matrycowych rozwiązań, znanych z poprzednich produktów. Jak? Poddając znane rozwiązania produktowe weryfikacji i przedstawiając je w nowej, maksymalnie uproszczonej odsłonie.

Efekt? Powstało ubezpieczenie na życie, stanowiące esencję – czystą ochronę bez żadnych zbędnych elementów. Takie podejście zapewnia przejrzystość oferty życiowej i możliwość jej elastycznego dopasowania do potrzeb klientów.

Istota innowacji

Innowacja polega na sposobie ofertowania i sprzedaży, a także łączenia różnych ryzyk w pakiety szyte na miarę potrzeb. W ramach pakietu klient ma możliwość swobodnego wyboru ubezpieczeń odpowiadających potrzebom jego oraz jego najbliższych.

ERGO 4 to pierwsze spotkanie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniami majątkowymi w jednym środowisku pracy. Znajdziemy tu transparentne produkty, zapewniające pełną ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, niezdolności do pracy, utraty zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy poważnego zachorowania.

Do najważniejszych korzyści zaliczają się bardzo wysokie sumy ubezpieczenia dla klienta i jego bliskich (nawet 10 mln zł), atrakcyjna składka, szeroki zakres wieku, dla jakiego można nabyć polisę (od 3. miesiąca aż do 100. roku życia), a przede wszystkim najwyższa jakość i podejście typu fair-play – klient płaci tylko za to, czego rzeczywiście potrzebuje.

Co zawiera ERGO 4

ERGO 4 to cztery najważniejsze z punktu widzenia klienta ubezpieczenia: życia, poważnego zachorowania, zdrowia dziecka i uszkodzenia ciała z niezdolnością do pracy. Każde z nich występuje w trzech łatwych do dopasowania wariantach.

Ubezpieczenie podstawowe to ubezpieczenie życia z sumą ubezpieczenia w wysokości 1000 zł, wchodzące w zakres każdej umowy ubezpieczenia. Podstawowa suma ubezpieczenia na życie może zostać podwyższona na etapie zawierania umowy ubezpieczenia nawet do 10 mln zł w przypadku wyboru ubezpieczenia życia w wariancie II lub III. Dzięki dostępnej opcji malejącej lub stałej sumy ubezpieczenia na życie, ERGO 4 zapewnia swobodne i elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Opcja „Zabezpieczenie kredytu” umożliwia zsynchronizowanie sumy ubezpieczenia ze zmieniającą się kwotą kredytu. Dzięki temu klient płaci składkę dokładnie za taką ochronę, jakiej potrzebuje.

Dlaczego dobre ubezpieczenie na życie jest tak ważne?

Według najnowszego badania SW Research główne uczucia, które wyzwoliła w Polakach pandemia Covid-19, to lęk o zdrowie swoje i najbliższych, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz strach przed nadchodzącym kryzysem. Coraz więcej z nas zaczyna jednak zdawać sobie sprawę, że dopasowane, indywidualne ubezpieczenie na życie to nie tylko zabezpieczenie zdrowia i życia własnego i bliskich, ale też gwarancja stabilności finansowej w trudnej sytuacji, pomoc w pokryciu kosztów długotrwałego leczenia czy spłaty kredytu. Stąd zainteresowanie tego typu ochroną było w ostatnich miesiącach większe niż zazwyczaj. Przed nadejściem pandemii według szacunków zaledwie co trzeci Polak miał ubezpieczenie na życie, choć już 2,6 mln z nas wykupiło prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

ERGO 4. Elastyczne tak jak życie

Fakty są nieubłagane – blisko 300 tysięcy osób umiera co roku w Polsce z powodu chorób układu krążenia lub nowotworów, a prawie 3 tysiące ginie w wypadkach drogowych. Ponad 2,5 mln Polaków figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. Ubezpieczenie na życie w ERGO 4 stanowi mocną odpowiedź na tego typu problemy, bo gwarantuje zabezpieczenie na kwotę nawet 10 mln złotych w przypadku śmierci ubezpieczonego, a dodatkowo pozwala wybrać konkretny cel, na który przeznaczone będą środki (np. na życie dla rodziny bądź na spłatę kredytu).

„Nie możesz pracować? Masz ERGO 4!”

Aż 80 tysięcy Polaków ulega co roku wypadkom w pracy, a blisko 40 tysięcy na drogach. Uszkodzenia ciała, które są skutkami takich wypadków, często pozbawiają poszkodowanych zdolności do wykonywania pracy, a w konsekwencji także zarobków. Ubezpieczenie uszkodzenie ciała i niezdolność do pracy ERGO 4, zależnie od wariantu zapewnia zabezpieczenie finansowe w przypadku inwalidztwa powstałego w wyniku NW, ale również całkowitej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą. Ubezpieczenie oferuje przy tym różnorodne, dostosowane do potrzeb klientów formy wypłaty świadczeń: wypłatę jednorazową lub miesięczną rentę.

Poważne zachorowanie

Każdego roku ponad 140 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka. Według prognoz do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25 procent, a nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce. W czasie pandemii liczba zdiagnozowanych nowotworów spadła aż o jedną czwartą – nie przestaliśmy jednak chorować, przez ograniczenia w służbie zdrowia spadła jedynie wykrywalność. A to zdecydowanie zła wiadomość. Ubezpieczenie „Poważne zachorowanie” ERGO 4 zapewni klientom odpowiednie wsparcie finansowe na czas leczenia – suma ubezpieczenia to nawet 200 tysięcy złotych. Ochronę można rozszerzyć aż na 50 chorób, a układ koszykowy umożliwia wielokrotne wypłaty w ramach jednego ubezpieczenia, bez limitu wypłaconych świadczeń – to jedyna tego rodzaju oferta w Polsce!

Zdrowie dziecka

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2016 r. tylko w szkołach wypadkom uległo ponad 65 tysięcy dzieci. Często dopiero wypadek lub ciężka choroba dziecka pozwala wielu ludziom przekonać się, jak bardzo może to być kosztowne. ERGO 4 w wariancie Zdrowie dziecka oferuje kompleksową i przemyślaną ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków i poważnych chorób.

Uszkodzenie ciała NW obejmuje złamania oraz skutki ciężkich urazów, niosących za sobą wysokie koszty leczenia i rehabilitacji. Wypadki objęte są sumą ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych – to znacznie więcej niż w szkolnym ubezpieczeniu NNW.

Opcja „poważne zachorowanie” obejmuje katalog aż 20 specjalnie dobranych chorób, w tym dziecięce nowotwory, cukrzycę typu I czy sepsę. Tu również możliwe są wielokrotne wypłaty w ramach jednej polisy, bez limitu świadczeń. Warto tym bardziej, że skutki utraty zdrowia dziecka dotykają wszystkich – ubezpieczając je, zapewniamy sfinansowanie kosztów jego leczenia lub rehabilitacji, a jednocześnie finansowe wsparcie dla całej rodziny.

Atuty Best Doctors

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można poszerzyć o leczenie nowotworów oraz innych poważnych chorób za granicą – w ramach Best Doctors. To znane ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach i idealnie uzupełnia ochronę pakietową. Jeżeli u klienta zdiagnozowano zdefiniowaną w OWU poważną chorobę, otrzyma tzw. drugą opinię medyczną – raport z zaleceniami dalszej terapii. Jeśli zdecyduje się podjąć leczenie za granicą, otrzyma propozycję trzech zagranicznych placówek medycznych specjalizujących się w leczeniu jego choroby.

Best Doctors w wariancie rozszerzonym gwarantuje aż milion euro świadczenia na leczenie w ciągu roku polisowego (2 mln w ciągu życia klienta), dostęp do najlepszych lekarzy wszystkich specjalizacji i karencję trwającą jedynie 90 dni. Obejmuje ochroną m.in. zachorowanie na nowotwór złośliwy (np. białaczka, rak płuc, rak trzustki, chłoniak, czerniak), nowotwór nieinwazyjny, rak in situ i stany przednowotworowe. Pomaga również, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia wymiany lub naprawy zastawek serca, operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznych, przeszczepienia szpiku kostnego albo narządów od żywego dawcy.  

Szansa na zbudowanie portfela

Wdrożenie ERGO 4 do swojej sprzedaży nie nastręcza żadnych trudności. Dobrze znany przez agentów matrycowy układ produktu zapewnia przejrzystość oferty życiowej oraz możliwość elastycznego dopasowania jej do potrzeb klientów. W dodatku cały proces sprzedaży odbywa się całkowicie zdalnie i w 100 % elektronicznie. To wszystko powoduje, że dla doradców ERGO 4 to szansa na skuteczny rozwój biznesu i budowanie stabilnego portfela lojalnych klientów.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *