Zmiany w obowiązkowym ubezpieczeniu OC agenta ubezpieczeniowego

Otrzymałem krótkie pytanie od naszej OFWCA. Słyszałam, że coś się zmieniło w ubezpieczeniu agenta ubezpieczeniowego. Czy to coś ważnego?

Tak nastąpiły dwie zmiany. Od 12 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 6 maja 2020 roku zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2020 roku pod poz. 846. Jakie to zmiany?

  1. Z dotychczasowego katalogu wyłączeń w rozporządzeniu MF został usunięty zapis o braku ochrony za szkody polegające na zapłacie kar umownych. Ale tylko tych kar, bo ubezpieczenie nadal nie obejmuje (co do zasady) ryzyk administracyjno-karnych, a więc także nałożonych kar przez np.: UOKiK, UKNF, RODO itd.
  2. Zwiększono minimalne sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu “OC agenta”, co jest związane ze wzrostem europejskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych, który wzrósł o ponad 4 procent. Ten wskaźnik wyznacza kwotę bazową w Euro dla ubezpieczenia np. OC agenta. Teraz te sumy to:
  • 1 300 380 Euro na jedno zdarzenie, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia (było 1 250 618 Euro),
  • 1 924 560 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń (było 1 875 927 Euro).

Brak natomiast informacji, czy w trwających już ubezpieczeniach będą zmieniane (aneksowane) dotychczasowe sumy gwarancyjne

Jeśli nie można rozszerzyć obowiązkowego ubezpieczenia OC agenta ubezpieczeniowego o ryzyka administracyjno-karne – w tym nakładane kary, to zobowiązani agencji do jego posiadania powinni zawierać także inne ubezpieczenia ogólne OC (delikt z kontraktem), oraz inne dobrowolne zabezpieczające takie ryzyka.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *