Przegląd techniczny pojazdu i OCK w okresie obowiązkowej kwarantanny właściciela/użytkownika

Mój klient jest na kwarantannie. W tym okresie kończy mu się ubezpieczenie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz musi przeprowadzić przegląd techniczny samochodu. A nie może tego wykonać z przyczyn obiektywnych. Co ma zrobić?

Sprawa jest prosta i prawnie uregulowana. Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie, lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny. OFWCA może więc zawrzeć Klientowi ubezpieczenie OCK w formie mobilnej (lub zdalnej) a ta zrobi przegląd techniczny dopiero po zakończeniu kwarantanny. Ale należy pamiętać, że musi to zrobić do 7 dni i przejazd bez aktualnego badania dotyczy tylko dojazdu na to badanie techniczne. Czyli właściciel lub posiadacz pojazdu nie może np. samochodu użytkować kilka dni w innych celach i w siódmym dniu wykonać taki przegląd.

Zdarzenia takie mogą mieć bardzo duże skutki, gdy dojdzie do wypadku, uznania winnym, odszkodowań i postępowań regresowych wobec sprawców wypadków, którzy w chwili zdarzenia i wyrządzenia szkody pojazdem mechanicznym nie mieli wymaganych uprawnień, w tym przypadku aktualnego przeglądu technicznego pojazdu. Może też zdarzyć się, że Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego AC jeśli w OWU uzależniają wypłatę odszkodowania od ważności uprawnień – w tym aktualnego przeglądu technicznego pojazdu. A są takie ZU.

Reasumując, w takim jak opisany przypadek:

  • Zawieramy zawsze ubezpieczenie obowiązkowe OC pojazdu. Może to być czasami automatyczne wznowienie ubezpieczenia, ale trzeba mieć pewność, że ubezpieczenie zostało wznowione. Ważne jest także opłacenie w terminie składki należnej. Bez tego ubezpieczenia nie wolno nigdy użytkować pojazdu.
  • Przegląd techniczny pojazdu wykonujemy później po ustaniu przeszkody – kwarantanny.
  • Pisałem już wcześniej (w “Na gorąco”), że jeżeli ważność prawa jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami lub innych podobnych dokumentów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to ich ważność ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia.
Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *