Czy wypowiadać umowę OCK w Gefionie jeśli kończy się ubezpieczenie?

Nasz współpracownik z tarnowskiego oddziału prosi o odpowiedź:

Pyta mnie potencjalny Klient co ma zrobić, bo kończy mu się za tydzień obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu w Gefionie i tam już nie może kontynuować ubezpieczenia. Ubezpieczy pojazd u mnie i pyta, czy ma obowiązek wysłania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia?

Nie trzeba wysyłać żadnego wypowiedzenia, ponieważ Gefion ma zakaz zawierania ubezpieczeń, w tym kontynuacji zawartych wcześniej ubezpieczeń, wydany przez duński organ nadzoru finansowego. Najważniejsze, aby każda dotychczasowa osoba mająca ubezpieczenie pojazdu w Gefionie zawarła nową umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu w innym zakładzie ubezpieczeń przed upływem okresu obowiązywania starej polisy, tej z Gefiona. Wobec istniejących umów w Gefionie nie zadziała tzw. zasada automatyzmu. Wiemy, że zasada ta przewiduje, że jeśli składka za OCK za okres 12 miesięcy została opłacona w całości, to może zostać zawarta „automatycznie” umowa na kolejne 12 miesięcy. Tak się stanie, jeśli klient nie złoży Ubezpieczycielowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia pojazdu najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania umowy. To ustawowe rozwiązanie ma zabezpieczać klientów przed sytuacją, w której zapomną lub z powodów zdrowotnych nie mogą dopełnić formalności – np. teraz podczas epidemii koronawirusa – a dzięki temu rozwiązaniu będą korzystali z ochrony.

Ważne: prawny zakaz zwierania nowych umów przez Gefiona w praktyce oznacza, że wobec umów istniejących zasada automatyzmu nie zadziała. Wszyscy dotychczasowi klienci Gefiona muszą teraz uważać, żeby przez zaniedbanie lub brak właściwych informacji nie dopuścić do przerwy w ochronie w ubezpieczeniowej, gdyż grozi im za to kara ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W okresie trwania epidemii ta kara może być zwieszona, ale później będzie egzekwowana, choć UFG będzie mógł umorzyć karę, ale po przedłożeniu dokumentów (dowodów), że z przyczyn obiektywnych (pobyt w szpitalu, obowiązkowa kwarantanna, może nawet obywatelska kwarantanna np. seniora) nie przedłużył umowy ubezpieczenia pojazdu.

Ważnym zadaniem naszych OFWCA jest przypominać o tym swoim klientom. OFWCA często posiadają wiadomości o osobach, które – głównie ze względu na wysokość składki – odeszły od nich i zawarły ubezpieczenie swojego pojazdu w Gefionie. Teraz warto odezwać się do tego klienta, poinformować o Gefionie i zaprosić do siebie przed upływem okresu ubezpieczenia. I nie trzeba czekać np. na dwa tygodnie przed upływem tego okresu. Takie telefony należy wykonać już teraz. Klient będzie wdzięczny Wam za przypomnienie, za dbanie o jego interesy. I na pewno skorzysta z Waszej oferty ubezpieczenia.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *