Obowiązek złożenia informacji do Rzecznika Finansowego o reklamacjach i postępowaniach sądowych

Fot. pressfoto – freepik.com

Nasz współpracownik – zgodnie z ustawą dystrybutor ubezpieczeń – z Oddziału w Nowym Sączu pyta: “Kolega zapytał mnie, czy wysłałem już informacje do Rzecznika Finansowego? O co chodzi, nie bardzo pojmuje, o co biega?”.

Każdy podmiot rynku finansowego – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym – ma obowiązek złożyć do Rzecznika Finansowego informację o rozpoznawanych reklamacjach i postępowaniach sądowych. W ubezpieczeniach dotyczy to także agentów ubezpieczeniowych. I mają oni obowiązek prawny złożenia sprawozdania do Rzecznika Finansowego z postępowań reklamacyjnych i sądowych w terminie do 15 lutego 2020 r. Sprawozdanie takie należy złożyć tylko w formie elektronicznej na formularzu zamieszczonym na stronie www Rzecznika. Obowiązek ten wynika z art. 33 wspomnianej wyżej ustawy.

O tym, czy ktoś jest zobowiązany do złożenia takiego sprawozdania decyduje status prawny tej osoby wynikający z zarejestrowania w UKNF. Jeśli jest zarejestrowany jako agent, to ma obowiązek złożenia takiej informacji, nawet jeśli obecnie praktycznie nie wykonuje czynności jako agent. OFWCA/Agenci współpracują z wieloma podmiotami i praktycznie są agentami, ale także OFWCA. Wszystkie OFWCA współpracujące z Alwis&Secura nie mają obowiązku składania takiej informacji, chyba że niezależnie od naszej współpracy są agentem ubezpieczeniowym.

Przypomnę, że w myśl art. 2 pkt 2 ustawy reklamacja to wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jasno określa, że w ubezpieczeniach reklamacje dotyczące produktu i likwidacji szkód załatwia dany zakład ubezpieczeniowy, a dotyczące dystrybucji ubezpieczeń (rozmów wstępnych z klientem, rozpoznania potrzeb, rekomendowania i oferowania, zawarcia ubezpieczenia) załatwia agent lub broker – jako wymienione w ustawie (art. 2 pkt 3) podmioty rynku finansowego.

(W tekście powołuje się na: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 2279).

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *