Wymiana liczników w pojazdach – co robić z posiadaną wiedzą o takich “przekrętach”?

I kolejne trzy pytania – mam nadzieję, że już ostatnie – dotyczące spraw związanych z licznikami samochodowymi.

Pierwsze pytanie tym razem od współpracownika z Nowego Sącza:

Czy zmiany prawne związane z wprowadzeniem przepisów o licznikach samochodowych i kontrolach ich stanu wprowadzają jakieś dodatkowe obowiązki dla dystrybutorów ubezpieczeń: agentów i OFWCA?

Nie, nie wprowadzają żadnych dodatkowych obowiązków. Obowiązują procedury poszczególnych ZU. Jeśli wysokość składki zależy od przebiegu pojazdu, to Ubezpieczyciel pyta o przebieg pojazdu w celu właściwego określenia wysokości składki. Dystrybutor pyta ubezpieczającego o przebieg pojazdu wpisuje do kalkulatora. Przebieg pojazdu podaje zawsze ubezpieczający i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Dobrze, aby podany przebieg odnotować w APK. Nigdy agent/OFWCA nie sprawdza przebiegu licznika w pojeździe, nie ma takiego prawa i nie ma takiego obowiązku. Co najwyżej przy ubezpieczeniu AC ma obowiązek wykonać zdjęcie licznika, jeśli tak przewiduje procedura oględzin pojazdu do ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczający zwróci się z prośbą o sprawdzenie w systemie CEPiK przebiegu ubezpieczanego pojazdu, to należy to zrobić i odnotować w APK zapisując także nr raportu sprawdzenia. Nie należy podejmować żadnych innych czynności np. związanych z wyjaśnianiem niezgodności licznika lub tp. To nie rola dystrybutora ubezpieczeń tylko i wyłącznie właściciela lub użytkownika.

Kolejne pytania od OFWCA z rzeszowskiego:

Czy fakt wykrycia przekręconego licznika w swoim aucie trzeba gdzieś zgłosić? Czy fakt wykrycia przekręconego licznika w czasie zakupu samochodu trzeba gdzieś zgłosić?

Co do zasady nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego każdy obywatel ma jedynie tzw. „społeczny obowiązek” poinformowania o przestępstwie. Więc to już pozostaje kwestią wyboru, czy poinformujemy organy ścigania o takim fakcie, czy nie. I tutaj mała zmiana w stosunku do informacji z poprzedniej wiadomości gdzie informowałem, że należy zgłosić. Po dokładnej analizie stanu prawnego stwierdzam, że nowe prawo nie powoduje takiego obowiązku.
Jeśli jednak z jakichś przyczyn będziemy ścigać osoby odpowiedzialne za “przekręty licznikowe”, to teraz powinniśmy zgłosić dwa przestępstwa. Pierwsze z nich to sam fakt przekręcenia licznika – pod warunkiem, że nastąpiło to po 25 maja, bo prawo nie działa wstecz. I drugie, oszustwo, czyli próbę doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia naszym mieniem, poprzez sprzedaż auta z przekręconym licznikiem.

A co zrobić, jeśli już po zakupie odkryto, że auto było kręcone?

Poza możliwością zgłoszenia przestępstwa, wszystko zostało po staremu. Kupującemu nadal przysługują roszczenia oparte o przepisy rękojmi przy sprzedaży – w takim przypadku zwrot pieniędzy za nabyte auto. Oczywiście jest bardzo ważne, aby w umowie kupna zapisać: że kupowany samochód nie posiada wad prawnych, co znacznie pomaga w doprowadzeniu do odstąpienia od umowy kupna samochodu, zwłaszcza od zawodowych handlarzy.

I kolejne pytania tym razem z Podhala:

Czy można sprzedać auto z przekręconym licznikiem oraz czy można wymienić licznik w samochodzie?

Auto z przekręconym licznikiem można sprzedać , ale trzeba za każdym razem informować o tym Kupującego. Jeśli tego nie zrobimy, popełnimy przestępstwo oszustwa. Można taką uwagę wpisać do umowy kupna-sprzedaży o rozbieżności we wskazaniu licznika pojazdu.

A czy można wymienić zepsuty licznik w samochodzie?

Tak, ale też pod pewnymi warunkami. Jedynymi sytuacjami dopuszczającymi taką wymianę będzie faktyczne uszkodzenie licznika uniemożliwiające jego dalszą poprawną eksploatację lub konieczność wymiany większego elementu pojazdu, a wraz z nim licznika, gdy licznik jest z tym elementem konstrukcyjnie nierozerwalnie związany. Po każdej takiej wymianie konieczne będzie stawienie się w stacji kontroli pojazdów w terminie do 14 dni, w celu zgłoszenia faktu wymiany licznika, sprawdzenia, czy działa on prawidłowo oraz odnotowania takiej zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów, co zgłasza zawsze stacja kontroli pojazdów.
W myśl obowiązujących przepisów wymiana licznika jest dopuszczalna, gdy nie odmierza on prawidłowo przebiegu pojazdu lub gdy jest konieczna wymiana elementu, z którym licznik jest ściśle związany. Oczywiście licznik można wymienić tylko na sprawny (nawet używany) oraz właściwy dla danego typu pojazdu. Formalności, które muszą spełnić właściciele aut wymieniający licznik nie są skomplikowane – muszą oni zgłosić się z autem na przegląd, wypełnić stosowny formularz – wniosek i napisać oświadczenie. Kosztuje to – tak jak normalny przegląd pojazdu – 100 zł. Nie trzeba zgłaszać tego faktu do innych organów np. Wydziału Komunikacji itd.

I jeszcze jedna uwaga, która przejawiała się w pytaniach: W żadnym wypadku, żadnym, nie wolno zmieniać wskazań licznika, także przywracając go do prawidłowej np. pierwotnej wartości. Popełniamy wtedy przestępstwo.

Mam nadzieję, że wszystkie przekazane wiadomości pomogą naszych współpracownikom odpowiedzieć klientom na ich pytania, których na pewno będzie jeszcze dużo. Wszak temat jest aktualny, można powiedzieć “gorący” a wiedza o tych sprawach mała. Stąd nasza duża rola w tym zakresie.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *