Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego

Pytanie zgoła proste ale dwóch pośredników zawarło między sobą zakład. Zwrócono się do mnie o jego rozstrzygnięcie.

Czy teraz policja ma prawo sprawdzać licznik w samochodzie?

Zakład wygra ten pośrednik, który twierdził, że tak. Zgodnie ze znowelizowanym prawem o ruchu drogowym od 1 stycznia br. każdy kierowca ma obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi (nie tylko policjantowi, ale także ITD, straży granicznej Żandarmerii Wojskowej, służbie celno-skarbowej itd. zgodnie z przepisami) sprawdzenie stanu licznika. Funkcjonariusz musi zajrzeć do wnętrza samochodu w celu sprawdzenia licznika i zapisania jego danych. I co ważne, jest to stały obowiązek towarzyszący każdej interwencji podejmowanej przez funkcjonariusza.

Obowiązek ten dotyczy sprawdzenia przebiegu samochodu jadącego – zatrzymanego do kontroli – samochodu holowanego lub przewożonego na lawecie, lub w innej formie. Co ważne kontrolujący funkcjonariusz wpisze aktualny przebieg takiego skontrolowanego pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ukróci to znacznie wszystkie przekręty na licznikach pojazdów, a za takie przestępstwa grożą już wysokie kary.

Przy okazji wspomnę także o innych ważnych dla wszystkich kierowców wprowadzonych ostatnio zmianach w przepisach ruchu drogowego:

Zmiana dotycząca miejsca przeprowadzenia kontroli drogowej. Teraz podczas prowadzenia działań kontrolnych dopuszczony jest postój radiowozu w miejscu, gdzie jest to normalnie zabronione pod warunkiem, że nie zagraża bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego. Dotyczy to pojazdów oznakowanych (radiowozów), jak również nieoznakowanych. W praktyce oznacza to, że kontrole drogowe będą teraz mogły być przeprowadzane prawie w każdym miejscu. Ma to wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozszerzono dotychczasowy katalog możliwości wpuszczenia kontrolowanego kierowcy do radiowozu np. w przypadku zapłaty mandatu kartą.

Uproszczono procedury skierowania kierowcy na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje, ze względu na stan techniczny pojazdu lub stan zdrowia, jeśli kontrolujący funkcjonariusz uzna, że są prawnie określone przesłanki do takiego działania. Wniosek do starosty powiatu wysyła teraz bezpośrednio jednostka funkcjonariusza. Określono także – krótsze – terminy załatwiania takich spraw. Ma to na celu skuteczniejsze eliminowanie z polskich dróg niesprawnych samochodów wszystkich typów.

Podczas tzw. “szybkich testów trzeźwości” kierowców, funkcjonariusz w mundurze musi podać przyczynę zatrzymania i nie musi okazywać swojej legitymacji, nawet jeśli tego zażąda kierowca. Bardziej szczegółowo określono zasady transportu odpadów, kontroli takich pojazdów łącznie z prawem zerwania plomb podczas kontroli na drodze.

6 grudnia 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące korytarza życia oraz jazdy na suwak. Pamiętać także należy, że utworzonym korytarzem życia nie mogą się poruszać żadne inne pojazdy niż uprzywilejowane oraz: zarządcy dróg, pomocy drogowej i innych biorących udział w akcji ratowniczej, nawet jeśli nie posiadają sygnalizacji pojazdów uprzywilejowanych.

To najważniejsze dla wszystkich użytkowników dróg zmiany.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *