Odśnieżanie dachów i chodników przy posesjach – przepisy i obowiązki

fot. Freepik

Mam pytanie od współpracownika z Podhala:

Czy ubezpieczenie OC z tytułu posiadania mienia i życia prywatnego rodziny obejmuje karę, jaka nałożyła na Klienta straż miejska za nie usunięcie śniegu z chodnika przed posesją – jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym?

Nie, nie obejmuje w żadnym zakładzie ubezpieczeń. Po prostu nie można ubezpieczać czynów zabronionych, świadomego niedopełnienia obowiązków, a takim jest nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz nakładanych kar administracyjnych, finansowych lub karnych.

W związku z tym przypomnę szerzej o tym ważnym, zawsze aktualnym problemie. Bo zawitała do nas w rejonach górskich (Zakopane, Podhale, Pieniny, także Krynica) prawdziwa zima, obfitująca w opady śniegu. W tym okresie właściciele domów jednorodzinnych muszą pamiętać o regularnym odśnieżaniu chodników przy swoich domach, nie tylko ze względu na własną wygodę, ale także mając na uwadze bezpieczeństwo przechodniów. Podobnie bardzo ważne jest odśnieżanie dachów, zwłaszcza tych zlokalizowanych przy samych chodnikach gdzie przechodzą ludzie. Warto dachy odśnieżać regularnie, aby tworzące się z czasem sople nie zagrażały przechodniom. Spadek sopli lodowych nawet z pierwszego piętra może doprowadzić do śmierci osoby. Wedle obowiązujących przepisów obowiązek odśnieżania chodników i dachów spoczywa na właścicielu, użytkowniku lub administratorze budynku. Trzeba także pamiętać, że jeśli w domu mieszka kilka rodzin (współwłaścicieli domu) i nie wyznaczono administratora, to wszyscy oni odpowiadają solidarnie za wypełnienie obowiązku odśnieżania terenu i dachu, a w przypadku powstania szkody za jej skutki głównie finansowe, ale także karne, jeśli nastąpi np. ciężkie obrażenie ciała lub śmierć osoby.

Jakie obowiązują przepisy dotyczące odśnieżania terenów prywatnych posesji?

Kiedy spadnie dużo śniegu, należy zająć się odśnieżeniem przynależnego do domu terenu. Prawo obliguje właścicieli nieruchomości (domów) do odśnieżania chodników przy posesjach. Dlatego trzeba pamiętać, aby zawsze usunąć lód i śnieg z chodników biegnących wzdłuż posesji – nawet wtedy, gdy sam chodnik nie należy do właściciela domu, a także z bramy oraz podwórza. Musimy pamiętać, że chodnik musi być utrzymany w stanie umożliwiającym bezpieczne przechodzenie. Czasami nawet mała ilość śniegu lub lekkie zalodzenie może być uznane za nie spełniające wymogu właściwego utrzymania chodnika. O tym najczęściej decyduje już sąd, jeśli odpowiedzialności np. z ubezpieczenia OC nie uzna ubezpieczyciel.

Jeśli właściel, użytkownik lub administrator budynku nie zastosuje się do przepisów dotyczących odśnieżania chodników – wynikających z prawa budowlanego – musi liczyć się z tym, że w razie wypadku, poniesie wszelkie prawne konsekwencje. Jeśli przechodzień np. złamie nogę lub uszkodzi kręgosłup pod danym domem, na oblodzonym chodniku, wówczas będą musieli wypłacić mu odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet rentę. W przypadku uchylania się właściciela od tego obowiązku sprawa może znaleźć swój finał nawet w sądzie.

Nie wszyscy na bieżąco usuwają śnieg spod swoich domów i wiele osób bagatelizuje ten problem. Skutkuje to wypadkami oraz konsekwencjami karnymi w postaci grzywny. Dlatego warto przestrzegać przepisów dotyczących odśnieżania chodników, podwórek i bram. Jeśli wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta), który sprawuje nadzór nad odśnieżaniem, dopatrzy się uchybień, może wydać decyzję o zastępczym wykonaniu tego obowiązku. Wtedy akcja odśnieżania wykonywana jest na koszt właściciela nieruchomości. Pamiętać trzeba, że niewykonanie obowiązku odśnieżenia stanowi zgodnie z przepisami wykroczenie i grozi za nie kara w postaci grzywny od 20 zł aż do 5 tys. złotych. Uprawniony organ wykonawczy (Policja, Straż Miejska lub Gminna) może nas obarczyć mandatem w wysokości maksymalnie 500 zł, jednak nie jest wykluczone, że jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, kwota kary zostanie zwielokrotniona.

Jeszcze bardziej nieprzestrzegane są przepisy dotyczące odśnieżania dachów. Pokryty warstwą śniegu dach wygląda często bardzo ładnie, lecz może stanowić poważne zagrożenie dla mieszkańców budynku. Najczęściej śnieg zalega na płaskich dachach, skąd wymaga często usunięcia. W przeciwnym razie podczas odwilży zamieni się w o wiele cięższą i niebezpieczną warstwę lodową, która może poważnie naruszyć konstrukcję budynku, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego zawalenia. Mniej problematyczne jest odśnieżanie dachów skośnych – najczęściej spotykanych w górach – z których śnieg zwłaszcza świeży osuwa się samoistnie. Niemniej jednak, w czasie długotrwałych opadów, warto skontrolować, czy śnieg nie gromadzi się przy kominach, złączeniach połaci dachowej (tzw. koszach) i między lukarnami. Zima to prawdziwa próba szczelności każdego dachu. Jeśli wcześniej dopilnowaliśmy prac przy kładzeniu pokrycia dachowego, możemy być spokojni, że nic nie zagraża np. termoizolacji. Trzeba też pamiętać, że ubezpieczyciel może nie uznać odszkodowania za zalanie domu, jeśli wynikło ono z zaniedbań w eksploatacji i utrzymaniu połaci dachowych.

Należy pamiętać, aby w czasie ostrej zimy, obfitującej w opady śniegu, odśnieżać dach. Obowiązek odśnieżania dachu wynika także z przepisów prawa budowlanego, które nakazują utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie śniegu oraz sopli. Pamiętajmy, że kary mogą otrzymać nie tylko właściciele wielkich obiektów budowlanych, ale również właściciele prywatnych domów jednorodzinnych. Poza tym to nie sankcje prawne są tu najważniejsze, lecz bezpieczeństwo mieszkańców domu i osób postronnych. Pamiętajmy też, że każdy dach ma swoją wytrzymałość – malejącą z upływem czasu jego eksploatacji – a kiedy zostanie ona przekroczona – może się zawalić.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *