Co grozi fizjoterapeucie za brak ubezpieczenia OC?

Ostatnia informacja o obowiązkowym ubezpieczeniu OC fizjoterapeuty zdeterminowała kolejne pytanie:

Przed kilku dniami miałem podobną sytuację jak opisana w informacji. I nie udało mi się przekonać osoby do zawarcia takiego ubezpieczenia. Co grozi fizjoterapeucie, jeśli nie posiada ubezpieczenia OC. Powrócę jeszcze do tego problemu w rozmowie z klientem.

Działalność fizjoterapeuty jest traktowana jako działalność lecznicza i ma charakter prawnie regulowany. Czyli aby ją prowadzić w jakiejkolwiek formie, trzeba posiadać wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organy państwowe. A wpis wymaga posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC fizjoterapeuty. Czyli każdy fizjoterapeuta, który prowadzi działalność gospodarczą w formie praktyki fizjoterapeutycznej lub w formie podmiotu leczniczego musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC z minimalnymi sumami gwarancyjnymi, o których pisałem w poprzedniej informacji. Jeśli nie posiada, to podlega określonym w przepisach prawa sankcjom: finansowym i administracyjnym, a nawet karnym.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów działa Rzecznik Dyscyplinarny i Sąd. Podlegają mu wszystkie sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową fizjoterapeutów za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania tego zawodu. I właśnie brak ważnego ubezpieczenia obowiązkowego OC może zostać potraktowany jako naruszenie podstawowych przepisów o wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Co może czekać taką osobę?

Najłagodniejsza kara to upomnienie lub nagana. Dotkliwsza to nałożenie na fizjoterapeutę kary pieniężnej na cel społeczny w wysokości od 1 do 10 000 złotych. Przy czym kara pieniężna może być samoistna lub orzeczona wraz z innymi karami.

Jeśli fizjoterapeuta łamie nadal prawo (np. pomimo obowiązku nie zawiera ubezpieczenia) to może się liczyć z degradacją zawodową np. zakazem sprawowania funkcji kierowniczych na okres od jednego do pięciu lat. Trzeba też pamiętać, że jeśli przerwa w wykonywaniu czynności fizjoterapeuty trwa ponad 5 lat, to przed podjęciem dalszej działalności musi przejść dodatkowe przeszkolenie.

Najcięższą karą jest pozbawienie go prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i dopiero po upływie 10 lat może starać się pozwolenie na powrót do tego zawodu. Oczywiście ten katalog kar nie dotyczy tylko kar za nie posiadanie OC, ale za inne określone prawem czyny zabronione, nie etycznie itd.

I jeszcze dwa ważne problemy związane z prowadzeniem czynności fizjoterapeuty bez rejestracji, czyli “na dziko” :

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie fizjoterapeutycznym bez rejestracji jest bezprawne i skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie. Zgodnie z a artykułem 60 & 1 Kodeksu wykroczeń ” Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Każdy organ, który podejmie wiadomość i takiej sytuacji ma obowiązek podjąć stosowne działania. Oczywiście z tym wiążą się dalsze konsekwencje związane np. z rozliczeniami z fiskusem i np. domiarem podatku.

Jeśli osoba prowadzi działalność fizjoterapeutyczną bez ubezpieczenia OC, to w przypadku jakiegokolwiek roszczenia ponosi ona odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości roszczeń. Nie wolno także zapominać, że w skrajnych przypadkach może być prowadzone także postępowanie karne, jeśli np. na skutek takiej działalności dojdzie – lub wywoła tylko zagrożenie – śmierci lub utraty zdrowia.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *