Obowiązkowe OC fizjoterapeuty

fot. Freepik

Mam pytanie od naszego współpracownika z tarnowskiego oddziału:

Wiem, że mój klient, któremu ubezpieczam samochód, wykonuje prywatnie usługi fizjoterapeutyczne dojeżdżając do swojego klienta w domu, mieszkaniu. Przy rozpoznaniu jego potrzeb wspomniałem mu o obowiązku posiadania ubezpieczenia. On odpowiedział mi, że nie ma zarejestrowanej swojej firmy, dlatego nie musi żadnego ubezpieczenia posiadać. Czy to jest zgodne z prawem?

Nie posiadanie własnej firmy rodzi obowiązek zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego fizjoterapeuty, tylko fakt wykonywania tego zawodu w formie praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego jako jego pracownik. Oczywiście mówimy tu o legalnej formie działalności, czyli działalności zarejestrowanej zgodnie z przepisami prawa. Wykonywanie takich usług “na dziko”, bez rejestracji jest nie tylko niezgodne z prawem, ale rodzi także ogromne komplikacje w przypadku powstania np. jakiejś szkody, uszczerbku na zdrowiu itd. Musimy pamiętać, że odpowiedzialność fizjoterapeuty z tytułu szkód wyrządzonych pacjentowi ma charakter majątkowy. Każdy poszkodowany pacjent może dochodzić od fizjoterapeuty odszkodowania, zadośćuczynienia, a w przypadku gdy uszczerbek spowodował niezdolność do pracy – także renty. I nie zależy to od tego, czy fizjoterapeuta wykonywał usługę prywatnie, czy jako zarejestrowany podmiot świadczący takie usługi.

Tutaj przypomnę, że zarówno w przypadku praktyki zawodowej fizjoterapeuty, jak i podmiotu leczniczego warunkiem rejestracji jest przedstawienie organowi rejestrującemu (wojewoda) polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym każdy fizjoterapeuta powinien w pierwszej kolejności wykupić polisę, a dopiero później złożyć wniosek o wpis do odpowiedniego rejestru.

Wymagana suma ubezpieczenia określona w Rozporządzeniu MF dla praktyki zawodowej jest niższa od podmiotu leczniczego. Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuta musi mieć minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prowadząc praktykę fizjoterapeutyczną są to odpowiednio: 30 tys. euro i 150 tys. euro. Trzeba też mieć świadomość, że mając polisę obowiązkową, jesteśmy ubezpieczeni tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Dlatego nie wolno zapomnieć o ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej także przy praktyce zawodowej. Bo w innym przypadku szkody w mieniu pacjentów czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki nie będą objęte ochroną ubezpieczeniową.

Reasumując: każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą powinien wykupić odpowiednie ubezpieczenia OC fizjoterapeuty, które pokryje ewentualne skutki majątkowe szkód na zdrowiu pacjenta oraz ubezpieczenie OC (delikt z kontraktem) z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Trzeba też pamiętać, że fizjoterapeuci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej lub podmiotu leczniczego muszą od 1 listopada 2019 roku zmienić posiadaną polisę OC z dobrowolnej na obowiązkową. Podobnie muszą zrobić fizjoterapeuci, którzy mieli zarejestrowany podmiot leczniczy i chcą go przekształcić w praktykę fizjoterapeutyczną. Tu jest potrzebna aktualizacja posiadanego ubezpieczenia.

W przypadku zadanego pytania: osoba wykonująca praktykę fizjoterapeutyczną powinna ją zalegalizować i odpowiednio się ubezpieczyć albo zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie fizjoterapeuty. Nasz pośrednik w APK powinien zaznaczyć, że proponował takie ubezpieczenie i decyzje klienta – przyjął rekomendację ubezpieczenia czy nie.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *