Szkody z OC rolnika przy wykonywaniu oprysków

Widać, że zbliża się okres zawierania ubezpieczeń rolnych, ponieważ mamy więcej zapytań o obowiązkowe ubezpieczenia gospodarstw rolnych i OC rolnika. Tym razem pytanie z Oddziału tarnowskiego. Chodzi o problem “odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez rolnika podczas wykonywania przez niego oprysków agrotechnicznych, także o szkody w pszczołach”.

Rolnicy wykonują opryski zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi i są one niezbędne w celu uchronienia swoich plonów przed chorobami, zarazami itd. Powinny być wykonywane zawsze zgodnie z zaleceniami producenta, dobranym środkiem chemicznym oraz z przestrzeganiem podstawowych zasad wykonywania oprysków np. w dzień bez wiatru, o określonej porze dnia oraz z zachowaniem okresów karencji. Jeśli wszystkie te zasady będą przestrzegane i nastąpi szkoda np. w części upraw sąsiada, czy w pszczołach to wypłata odszkodowania powinna nastąpić. Oczywiście rolnik musi wykazać, że wszystko wykonał prawidłowo (np. przechowywać opakowania po zastosowanych środkach, posiadać instrukcje, posiadać specjalne szkolenia, jeśli są wymagane i sprawny sprzęt.

Z praktyki wiemy, że ubezpieczyciele często odmawiają uznania szkody powołując się na wyłączenie “tzw. szkody środowiskowe” zawarte w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Natomiast jest to nadinterpretacja zapisów ustawy i w postępowaniach sądowych odszkodowania są uznawane. Samo pojęcie “szkody środowiskowej” jest inaczej interpretowane w praktyce stosowania prawa.

Trzeba także pamiętać o przepisach szczegółowych (zawartych w ulotkach, instrukcjach) i dobrych praktykach sąsiedzkich. Np. rolnik przed opryskami powiadamia właściciela pasieki o terminie wykonywania oprysku i pszczelarz może zamknąć w tym czasie wyloty z uli. Dotyczyć to może także nieprzebywania osób postronnych w rejonie wykonywania oprysków.

Ważne jest, aby zawsze przy wykonywaniu oprysków i prac przygotowawczych zachować jak najdalej idącą ostrożność. I to w razie sporu przy odszkodowaniu należy udowodnić. Dlatego coraz częściej usługi oprysku zleca się wyspecjalizowanym firmom, spełniającym wszystkie bardzo ostre wymagania np. w stosunku do osób je wykonujących: jednorazowe ubrania ochronne, maski ochronne, utylizacja ubrań i mycie sprzętu. Podam przykład: rolnik po wykonaniu oprysku umył sprzęt w stawie sąsiada. Doprowadziło to do wytrucia ryb w stawie. Ubezpieczyciel – słusznie – odmówił wypłaty odszkodowania uznając, że działanie rolnika było “rażącym naruszeniem prawa”, gdyż w instrukcji stosowania środka użytego do oprysku było specjalne ostrzeżenie i podane zasady utylizacji jego odpadów, także z mycia sprzętu. Trzeba bowiem pamiętać, że stosujemy coraz to nowe, lepsze, skuteczniejsze środki, bezpieczniejsze dla środowiska, ale bardziej toksyczne.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *