Relacje agenta ubezpieczeniowego z brokerem

Nasz współpracownik z Krakowa zwraca się z następującym problemem. Ma syna, który razem z nim pracował w jego agencji. Teraz syn zdał egzamin brokerski. Nie pracuje już w agencji (z ojcem), mieszka we Wrocławiu ze swoją rodziną. Tam też będzie zajmował się ubezpieczeniami jako broker. Czy to nie będzie stanowiło naruszenia przepisów obowiązującego prawa?

Nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie wykonywania czynności agencyjnych i brokerskich, jeśli praktycznie nie będzie żadnej ich współpracy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. W zasadzie łączyć ich będą tylko więzy rodzinne i “nazwisko” jak mówi sam zainteresowany. Zgodnie z ustawą nie wolno łączyć tych dwóch działalności dystrybucyjnych, ale także posiadać akcji lub udziałów u brokera (w spółce, firmie) z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Praktycznie agent/OFWCA i broker nie powinni pozostawać ze sobą w żadnych relacjach prawnych lub faktycznych, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń z zachowaniem wymogów określonych w artykule 7 ustęp 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. (Art. 7. 1. Dystrybutor ubezpieczeń, wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępuje uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów).

Przypomnę także, że zagadnienia te reguluje art. 25 wspomnianej ustawy, gdzie są wymienione podmioty, które nie mogą łączyć swojej działalności z czynnościami brokerskimi. To między innymi; agenci ubezpieczeniowi i agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, osoby wykonujące czynności agencyjne (OFWCA), członkowie zarządu i rad nadzorczych agenta ubezpieczeniowego. Ale także akcjonariusze lub udziałowcy agenta ubezpieczeniowego i pracownicy wykonujący czynności dystrybucyjne w zakładach ubezpieczeniowych.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *