Zamieszczanie zdjęć krewnych w internecie w świetle prawa

Pytanie zgoła niezwiązane z ubezpieczeniami, ale wzbudzające duże zainteresowanie na spotkaniu “dystrybutorów” w którym uczestniczyłem.

Czy dziadkowie lub krewni bez zgody rodziców dziecka mogą zamieszczać zdjęcia, i publikować je w serwisach społecznościowych. Chodzi o zdjęcia z imprez rodzinnych, wspólnych wyjazdów itd.

Problemu tego nie obejmują przepisy o ochronie danych osobowych (RODO), a regulują to przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa rodzinnego, bo dotyczą prawa do prywatności. Zgodnie z zasadami ogólnymi prawa, za prywatność dzieci – do ich pełnoletności – odpowiadają opiekunowie prawni a tymi są w zdecydowanej większości rodzice. A więc zgodnie z tym prawem to rodzice, a nie dziadkowie lub inni członkowie rodziny decydują o rozpowszechnieniu wizerunku dzieci w serwisach (na forach) społecznościowych, internetowych. Bo oni są ustawowymi przedstawicielami dzieci i dzieci pozostają pod ich władzą rodzicielską. Warto wiedzieć, że jeśli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, to każde z nich może działać samodzielnie jako “ustawowy przedstawiciel tego dziecka”. Czyli w tej sprawie, każdy z rodziców samodzielnie może podjąć decyzję o umieszczeniu wizerunku ich dziecka na forum społecznościowym lub w internecie. Jeśli rodzice mają odmienne zdanie w tej sprawie i nie uzgodnią wspólnego stanowiska, to sprawę powinien rozstrzygnąć właściwy miejscowo Sąd Rodzinny.

Zgodnie z polskim prawem, każdemu z nas, a więc także dziecku przysługuje tzw. prawo do wizerunku i to prawo zgodnie z Kodeksem cywilnym jest jednym z dóbr osobistych każdego człowieka. Tak więc wizerunek dziecka jest chroniony prawem. I to rodzicom właśnie (lub innym opiekunom prawnym) ustawodawca powierzył obowiązek dbania oto ich dobro, dobro wizerunku i to do uzyskania pełnoletności. Trzeba też pamiętać, że prawo do prywatności jest także jednym z ważnych praw człowieka przestrzeganym we wszystkich krajach UE.

Warto także brać pod uwagę warunki życia codziennego. Rodzina, dziadkowie mogą wykorzystać zdjęcia dzieci (także osób dorosłych) w prywatnej, e-mailowej korespondencji lub na swoim prywatnym profilu. Ale umieszczenie na profilu społecznościowym ogólnie dostępnym, wymaga raczej zgody samych zainteresowanych lub rodziców dziecka. Na pewno trzeba te osoby o tym poinformować. To ważne, bo nie wszystkie dzieci – ale także osoby dorosłe – chcą, aby ich zdjęcia np. z kąpieli, wędrówki, konsumpcji itd. były dostępne dla wszystkich. Natomiast jeśli nie otrzymamy zgody to nie wolno nam zdjęć zamieszczać, a jeśli ktoś zażąda usunięcia zamieszczonych już zdjęć, to musimy to bezwzględnie zrobić. Warto także pamiętać, żeby pytać o zgodę na publikację zdjęć dorastające dzieci – jeszcze nie pełnoletnie – bo ich zdanie może być diametralnie różne od rodziców, formalnie jeszcze odpowiadających prawnie.

Trzeba pamiętać, że zdjęcia umieszczone w internecie są dostępne dla wszystkich i mogą być wykorzystane przez różne osoby dla różnych, także niecnych celów.

Jeśli prawo do wizerunku jest naruszane i nie zmienia się zachowanie osób np. zdjęcia zamieszczających pomimo wezwania (najlepiej na piśmie), to zawsze sprawy takie rozstrzygają sądy powszechne a w przypadku dzieci sądy rodzinne.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *