Obsługa ubezpieczenia po śmierci właściciela gospodarstwa rolnego

Współpracownik z rzeszowskiego pyta:

Zmarła osoba, właściciel gospodarstwa rolnego, który ubezpieczał u nas swoje gospodarstwo w PZU. Rodzina przyjdzie do mnie w sprawie kontynuacji ubezpieczenia. Nie do końca wiem jak to zrobić, mogę prosić o radę?

Zgodnie z przepisami prawa i procedurami poszczególnych ZU. Najważniejsze to czy zgłaszająca się do nas osoba jest spadkobiercą gospodarstwa rolnego (także pojazdu). Bo przepisy dotyczą wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń.

Jeśli jest spadkobiercą to należy na niego przenieść prawa z umowy ubezpieczenia – w systemie elektronicznym lub w formie aneksu. Można to zrobić na podstawie: aktu poświadczenia dziedziczenia (notarialne), postanowienia sądu o nabyciu spadku, lub oświadczenia klienta o spadkobiercach zmarłego właściciela gospodarstwa rolnego/pojazdu z podaniem daty zgonu. Ale uwaga: różne ZU mogą mieć różne procedury i np. żądać załączenia w/w dokumentów, załączenia skanów tych dokumentów itd. Na podstawie tych dokumentów (aneksu) nastąpi przeniesienie prawa z umowy ubezpieczenia na Klienta-Spadkobiercę. Natomiast trzeba pamiętać, że taka umowa ubezpieczenia nie wznowi się automatycznie. Można też takiemu Klientowi-Spadkobiercy zaproponować także zawarcie nowej umowy z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. Ubezpieczającym będzie wówczas Klient-Spadkobierca, a jako Ubezpieczonych należy wymienić wszystkich spadkobierców (nawet jeśli formalnie nie przeprowadzono jeszcze postępowania spadkowego).

Jeśli Klient zgłaszający śmierć właściciela gospodarstwa rolnego/pojazdu nie jest spadkobiercą, należy rozwiązać polisę i załączyć dokument (skan) aktu zgonu właściciela. Taka umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z końcem okresu ubezpieczenia i nie zostanie wznowiona na kolejny rok. Nie będzie wysyłana przez ZU żadna korespondencja w tej sprawie – właściciel nie żyje – może poza wezwaniem do zapłacenia składki, jeśli ubezpieczenie nie zostało w całości opłacone.

To są zasady ogólne, ale zawsze należy uwzględniać procedury poszczególnych ZU obowiązujące w tym zakresie.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *