Pamiętasz o obowiązkowych przeglądach budynku?

W bieżącej prasie znalazłem taką informację:

Trwa zbiórka na rzecz rodziny z gminy Bukowiec (woj. kujawsko-pomorskie), której dom został zniszczony w wyniku pożaru. Poszkodowani chcą, choć częściowo odbudować budynek. Dom był ubezpieczony, jednak do wypłaty odszkodowania najpewniej nie dojdzie. Rodzina nie przedstawiła ubezpieczycielowi dokumentu potwierdzającego przegląd kominiarski. Jak podkreślają poszkodowani, gdyby otrzymali odszkodowanie, nie prosiliby ludzi o pomoc finansową.

Takie przypadki pojawiają się coraz częściej, że Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania z powodu: braku przeglądu instalacji elektrycznej lub gazowej budynku, braku przeglądów kominiarskich i dowodów czyszczenia kominów. I jest to zgodne z zapisami OWU i przepisami ogólnie obowiązującego prawa: budowlanego oraz o eksploatacji budynków. OWU z zasady nie zawierają szczegółowych zapisów i wymagań dotyczących: wymaganych przeglądów, warunków eksploatacji budynków, przepisów przeciwpożarowych itd. Odsyłają w zasadzie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wynikających z nich obowiązków dla właścicieli, posiadaczy, użytkowników budynków. I zobowiązują do ich przestrzegania. Z tego wynika, że ich nieprzestrzeganie może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli występuje lub jest podejrzenie, że występuje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy powstaniem szkody, a nie przestrzeganiem obowiązujących przepisów. Np. jeśli przyczyną pożaru jest instalacja elektryczna to na pewno każdy Ubezpieczyciel zażąda “Protokołu przeglądu instalacji elektrycznej budynku”, który musi być przeprowadzany co 5 lat przez uprawnionego elektryka.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że osoby odpowiedzialne za budynki (właściciele, użytkownicy, posiadacze, administratorzy) o tym nie pamiętają i dotyczy to głównie obiektów mniejszych i domów mieszkalnych. Przed dwoma laty w Alwis&Secura mocno podjęliśmy ten temat, nakazując OFWCA zwracanie uwagi ubezpieczającym budynki i mieszkania na te prawne wymogi. Opublikowaliśmy na ten temat bardzo dobre artykuły w naszej agencyjnej gazetce “Alwis&Serwis” (nr 2/06 z czerwca 2016 r. i nr 4/12 z grudnia 2017r), przygotowaliśmy pisemne informacje dla zawierających ubezpieczenia. Także przy wdrażaniu IDD nie zapomnieliśmy o tym problemie. W naszym “Arkuszu Rozpoznania Potrzeb Klienta” mamy wyszczególnione to zagadnienie. Rzecz w tym, aby tego przestrzegać, informować zawsze o tych obowiązkach Klientów w ich własnym interesie, ale także swoim. Po prostu do tego tematu musimy na nowo powrócić, bo już trochę zapomnieliśmy, a temat spowszedniał.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *