Czy zlikwidowano KNF?

Pytanie OFWCA z Nowego Sącza:

Słyszałam, że zmieniono przepisy o KNF i że go zlikwidowano. Czy to prawda?

Na mocy wprowadzonych zmian ustawowych, dotychczasowa Komisja Nadzoru Finansowego zostanie zniesiona, a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ulegnie likwidacji. I to jest prawda.

Natomiast jednocześnie ustawa tworzy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jako państwową osobę prawną, której zadaniem jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nowa Komisja i Przewodniczący uzyskują status organów nowo utworzonego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Przewodniczący Komisji będzie kierował działalnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i pracami Komisji. Komisji Nadzoru Finansowego – jak dotychczas – przynależeć będzie właściwość w zakresie nadzoru nad całym rynkiem finansowym. Zasady sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym nie ulegają zmianie. Z kolei nadzór nad działalnością UKNF jako państwowej osoby prawnej sprawować będzie Prezes Rady Ministrów.

Czyli jak mówi przysłowie “Odszedł król – niech żyje król”.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy