Boże Narodzenie i Nowy Rok – pamiętaj o bezpieczeństwie!

485500-PGR244-510

Pytanie od adepta z oddziału nowosądeckiego.

Jeśli przyczyną pożaru będzie zwarcie w dekoracji świątecznej to, czy obejmie taki przypadek odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń?

Obowiązuje zasada, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w przypadku powstania pożaru nie zależy od źródła pożaru poza przypadkami określonymi w OWU, głównie w wyłączeniach oraz definicji pożaru. Obiekt budowlany musi spełniać wszystkie wymagania określone w przepisach prawa w tym budowlanego, o czym często zapominamy. Musi odpowiadać wymogom budowlanym i posiadać wymagane przepisami okresowe przeglądy: kominiarskie, elektryczne, gazowe itd. Dotyczy to także wszystkich instalacji i urządzeń w nim znajdujących się i zamontowanych. Oczywiście ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa, czyli rażącego niedbalstwa .

Jeśli instalacje świąteczne będą zainstalowane zgodnie z przepisami – co ubezpieczyciel sprawdzi – to na pewno nie będzie żadnych problemów z wypłatą odszkodowania. Natomiast jeśli np. na zewnątrz obiektu zainstalujemy instalacje przeznaczoną do użytku wewnątrz budynku i będzie to przyczyna powstania pożaru to może to być potraktowane jako rażące niedbalstwo. A jest to niestety częste naruszenie zasad bezpieczeństwa.

Okres świąteczno noworoczny to czas, w którym wzrasta ilość pożarów i innych zdarzeń, najczęściej z przyczyn zależnych od człowieka. Dlatego należy pamiętać, że:

Na zewnątrz obiektów budowlanych stosujemy tylko urządzenia elektryczne dostosowane do takich warunków, najlepiej o obniżonym napięciu – nie 220 volt. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji eliminują każde urządzenie z eksploatacji. Jeśli urządzeń jest więcej, warto zapewnić dodatkowe zabezpieczenia przepięciowe i przetężeniowe. Wszystkie źródła ciepła – także żarówki – nie mogą być osłonięte i znajdować się blisko materiałów łatwopalnych.

Wychodząc z domu, mieszkania nie pozostawiamy włączonych świątecznych instalacji elektrycznych. Takie urządzenia powinny być zawsze pod kontrolą człowieka. Kupujemy często urządzenia tanie, a więc przeznaczone często do jednorazowego użycia, na co nie zwracamy uwagi. Użytkujemy je przez kilka lat.

Trzeba uważać na przetarcia instalacji wskutek działania wiatru itd. oraz dobrze zabezpieczać takie miejsca. Dotknięcie takiej instalacji np. stojąc w mokrym śniegu może prowadzić do śmiertelnego porażenia człowieka. Odpalając race, rakiety i inne urządzenia pirotechniczne zachowajmy największą ostrożność. Nigdy nie dopuszczamy do odpalania dzieci. Wybierajmy bezpieczne miejsca do odpalania petard itd., z dala od domów, zwartej zabudowy. Nigdy nie puszczamy tzw. balonów japońskich (balony ogrzewane ciepłym powietrzem ze świeczki, kostki) z otwartym ogniem w terenach zabudowanych. Taki balon może lecieć nawet kilka kilometrów i opaść na zabudowania wzniecając pożar.
Nie organizujemy kuligów za ciągnikami, samochodami. To prawie w każdym przypadku grozi wypadkiem.

Nie jest to wyczerpujący katalog przyczyn, tylko zwrócenie uwagi na najważniejsze z nich będące przyczyną: pożarów, obrażeń ciała, ran po oparzeniowych i porażeń elektrycznych.

Czyli zachowujemy jak największą ostrożność, aby święta Bożego Narodzenia i Sylwester były radosne, pogodne i zdrowe.

 

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *