Kto odpowiada za uszkodzony samochód na myjni automatycznej?

Dziś pytanie od OFWCA z oddziału krakowskiego:

Na myjni automatycznej uszkodzony został samochód klienta naszej OFWCA. Właściciel myjni nie chce uznać roszczenia – a nie ma ubezpieczenia OC – twierdząc, że to zawinił automat a on za niego nie ponosi odpowiedzialności, bo dostarcza go firma produkująca. Czy tak jest w rzeczywistości, jak dochodzić i od kogo zaspokojenia poniesionej szkody?

Za taką szkodę odpowiada zawsze właściciel firmy świadczącej usługi mycia pojazdów, bez względu na to, jaka przyczyna jest powodem powstałej szkody. Gdyby miał swoje ubezpieczenie OC z klauzulami np. za produkt, to sprawę załatwiałby zakład ubezpieczeń. W tej sytuacji roszczenie o naprawienie szkody należy kierować bezpośrednio – najlepiej na piśmie – do właściciela firmy.

Podstawa prawna: Artykuł 435. par. 1 Kodeksu cywilnego, który najczęściej (także przez sądy) jest stosowany przy dochodzeniu naprawienia szkody lub dochodzenia zadośćuczynień od przedsiębiorców.

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzona komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

W tym konkretnym przypadku przedsiębiorca w pełni ponosi odpowiedzialność za szkodę, bo brak jest przesłanek wyłączających tę odpowiedzialność. Nie ma winy poszkodowanego, także nawet zepsucie się, awaria maszyny myjącej nie jest zdarzeniem, które zaliczyć możemy do działania „siły wyższej”.

Stąd naprawy szkody dochodzić należy od właściciela myjni. A sprawą drugorzędną jest czy on uzyska odszkodowanie od dostawcy lub wytwórcy urządzenia. Bo zależy to już od wielu czynników tym zapisów w umowach. Przy posiadanym ubezpieczeniu OC z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności gospodarczej, szkodę wypłaciłby ubezpieczyciel i ewentualnie później dochodził roszczenia od dostawcy lub wytwórcy urządzenia.

Dlatego posiadanie OC przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej jest konieczne – bez wyjątku.

 

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *