Zmiany w prawie mające na celu wyeliminowanie z polskich dróg pojazdów niespełniających norm ochrony środowiska

389025-PC5XL8-982

Nasz współpracownik z Nowego Sącza zadał mi pytanie:

Czy przegląd samochodu, który posiadam jest ważny (słyszałem, że są istotne zmiany w przepisach)?

Każdy przegląd wykonany w upoważnionej stacji diagnostycznej jest ważny do końca daty wymienionej w dowodzie rejestracyjnym. Żadne zmiany prawa itd. nic nie zmieniają.

A pytanie powstało stąd, że w ostatnim okresie temat ten był obecny i nagłośniony w mediach, gdyż przygotowywane są zmiany prawne w tym zakresie. Zresztą już zaakceptowane przez Rząd.

A zmiany wynikają z konieczności dostosowania naszego systemu do norm prawa europejskiego, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ochrony środowiska poprzez “uszczelnienie” systemu badań technicznych. Chodzi o bezwzględne wyeliminowanie z naszych dróg pojazdów niespełniających norm ochrony środowiska. A jak wynika z badań firm monitorujących, rynek samochodowy takich pojazdów jest ponad 2 miliony.

Na czym będą polegać najważniejsze zmiany? 

  • Nadzór nad badaniami technicznymi oraz stacjami diagnostycznymi będzie sprawował Transportowy Dozór Techniczny (TDT), jednostka podległa bezpośrednio Ministrowi Infrastruktury. Obecnie nadzór ten sprawuje 380 Starostów Powiatów. Będzie jeden ogólnopolski rejestr stacji (teraz 380) oraz zaostrzone wymogi i rygory badań.
  • Jeden ujednolicony system szkolenia i stałego doskonalenia wiedzy diagnostów wraz z okresowymi szkoleniami, praktykami i egzaminami.
  • Zmienione zasady współpracy z diagnostami z innych państw Unii Europejskiej na bazie jednolitych przepisów.
  • Zaostrzone wymogi w stosunku do wyposażenia stacji diagnostycznych – np. nowoczesne urządzenia kontrolno-pomiarowe do badania emisji spalin, szczelności instalacji gazowych, nadmiernego hałasu, wycieków toksycznych płynów eksploatacyjnych itd.

Dla każdego użytkownika pojazdu spełniającego normy określone prawem nic się nie zmieni. Problem będą mieli ci, którzy posiadają pojazdy niespełniające norm, którzy “przekręcają liczniki”. Wyeliminowane zostaną z rynku stacje kontroli pojazdów niespełniające ostrych wymogów sprzętowych i kadrowych, a w szczególności te, które zbyt liberalnie podchodzą teraz to wymogów określonych przez prawo.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *