CYKL: Alwis&Secura – kierunek doradztwo cz.2

[rozmiar pierwotny] Wpis na Twitterze — projekt bez tytułu — kopia — kopia

Jeśli nie czytałeś/aś cz. 1 znajdziesz ją tutaj .


 

Magda Lisowska

 

Magda Lisowska

Dyrektor Oddziału
w Tarnowie –
czy jest to szansa dla OFWCA?

Dyrektywa IDD znacząco wpłynie na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego, w wyniku czego sprzedawca ubezpieczeń stanie się w większym stopniu profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym.

Nie da się ukryć, że ten rok jest szczególnie bogaty w wydarzenia związane ze zmianą warunków i otoczenia prawnego, które regulują rynek ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dopiero co wprowadziliśmy w Alwis&Secura (z pełnym powodzeniem) uregulowania dyrektywy związanej z ochroną danych osobowych – RODO – a już od października kolejne ważne zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy dystrybucyjnej, czyli IDD. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku nastąpią dalsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zasadnicze i korzystne znaczenie ma rozszerzenie zakresu zastosowania przepisów dotyczących dystrybucji ubezpieczeń na wszystkie jego podmioty. Zapewni to równe reguły i równe szanse konkurowania na rynku ubezpieczeń i lepszą ochronę ubezpieczającym, bez względu na to, w jaki sposób zawierają umowę ubezpieczenia i z kim – agent, broker, bezpośrednio zakład ubezpieczeń czy agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające.

Podstawowym celem unijnych przepisów jest ochrona interesu klientów, czemu sprzyjać ma: lepsza jakość portfela ubezpieczeń, większa przejrzystość sprzedaży oraz określenie najważniejszych, realnych potrzeb klienta na podstawie rozeznania jego faktycznych potrzeb.
Ale to także dla OFWCA znacznie więcej obowiązków informacyjnych, bo klient musi wiedzieć jak najwięcej o kupowanym produkcie, ale także o sprzedawcy i jego prawach konsumenckich. To ma dać pewność, że wybrana przez klienta ochrona ubezpieczeniowa to najlepsze – z dostępnych na rynku i posiadanych przez agenta rozwiązań – podyktowane tylko jego interesem.

Nowe zadania to także konieczność podniesienia wiedzy wielu z naszych OFWCA. I tutaj trochę się obawiam, bo jak obserwuję w praktyce, to nie wszystkim chce się doskonalić, poznawać nowe produkty. A teraz będą musieli znać wszystkie produkty i rozwiązania, bo jak inaczej klientowi zaproponować najlepsze rozwiązania? I nie chodzi tylko o obowiązkowe 15-godzinne szkolenie co roku, które naprawdę powinno być merytorycznie przydatne, ale o codzienne doskonalenie swoich umiejętności.

To duża szansa dla OFWCA, bo poprzez dobrze przeprowadzone rozeznanie potrzeb klienta, uzyskuje ona wiedzę, co jeszcze może klientowi zaproponować teraz i w przyszłości. Jeśli zrobi to dobrze, to pozyskuje klienta, a tajemniczy „cross – selling” stanie się codzienną praktyką, a więc nie będzie to – jak słyszę od niektórych – stracony czas na jakąś rozmowę. Kto tego nie zrozumie, na pewno będzie miał kłopoty, a na pewno straci możliwości dalszego rozwoju.

Trzeba też pamiętać, że dobrze wdrożone przez każdego obowiązki doradcy, stała dbałość o interesy klienta, to także większe zaufanie klientów do ubezpieczeń, dalszy dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń, większa ranga i autorytet doradcy ubezpieczeniowego.
My – jako Alwis – dla naszych OFWCA przygotowaliśmy cały zestaw niezbędnych dokumentów, w tym analizę potrzeb klienta, zgodną z wymogami IDD. Posiadamy też przeszkoloną kadrę pracowników, możemy korzystać z menedżerów poszczególnych ZU, mamy zapewniony dostęp do szkoleń on-line, jak i stacjonarnych. Dlatego współpraca z nami daje te wszystkie najważniejsze elementy dla OFWCA: bezpieczeństwo działania, pomoc w potrzebie i bieżące, wyprzedzające informacje. Podsumowując: szansa jest w rękach każdej OFWCA . ALWIS POMOŻE – Z ALWISEM ŁATWIEJ.

(…)

Część 3 – już  wkrótce.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *