Czy agent ma obowiązek identyfikacji Klienta przy zawarciu ubezpieczenia?

Dziś przypominamy artykuł z przed roku, który odpowiada na ważne pytanie: “Czy zawierająca ubezpieczenie OFWCA (agent) ma obowiązek identyfikacji Klienta przy zawarciu ubezpieczenia?”

Zgodnie z obowiązującymi zasadami każdą umowę, a taką jest polisa, muszą podpisać dwie strony stosunku prawnego – ubezpieczenia. Jeśli jedna ze stron nie jest umocowana do zawarcia umowy ubezpieczenia i polisę podpisze, to taka umowa z mocy prawa jest nieważna, bo zawarła ją osoba nieupoważniona. Czyli z jednej strony Klient (prawny właściciel pojazdu, pełnomocnik), a z drugiej strony prawidłowo umocowana (upoważnienie Zarządu Alwis & Secura) OFWCA. Stąd tak ważne jest, aby polisę podpisała zawsze osoba upoważniona . I taką pewność musi mieć osoba zawierająca ubezpieczenie.

Nie ma więc bezpośrednio prawnego obowiązku legitymowania Klienta, ale zawsze zawierający ubezpieczenie musi posiadać pewność, że polisę podpisuje właściwa osoba. Dlatego kiedy Klienta znamy osobiście, mamy jego dokumenty samochodu, to oczywiście nie trzeba go identyfikować. W przypadku jednak, gdy Klienta nie znamy, gdy przychodzi ubezpieczyć samochód po zakupie, musimy ustalić, kto jest prawnym właścicielem pojazdu. Często kupujący zawiera ubezpieczenie na starego właściciela – bo kończy się ubezpieczenie – bez jego wiedzy. Później, przy niezapłaceniu składki lub raty składki, wezwania zapłaty przychodzą na starego właściciela i są problemy windykacyjne. To często zdarza się przy zakupie pojazdu przez osoby zza wschodniej granicy.

Oczywiście polisę może podpisać w imieniu właściciela jego pełnomocnik, czyli na podstawie pisemnego upoważnienia Klienta. W szczególnych przypadkach braku takiego pełnomocnictwa wystarczy oświadczenie na piśmie tej osoby, że posiada takie pełnomocnictwo do zawarcia ubezpieczenia. Oświadczenie musi jasno określać od kogo posiada pełnomocnictwo do ubezpieczenia, na jaki samochód (marka, nr rejestracyjny, VIN). Musi być ono podpisane osobiście w obecności OFWCA imieniem i nazwiskiem, posiadać miejscowość i datę. Na polisie podpisuje się zawsze czytelnie imieniem i nazwiskiem (tak samo jak na oświadczeniu) dopisując ” z up.”. Oświadczenie zawierającego ubezpieczenie dołącza się do dokumentacji ubezpieczeniowej (elektronicznie lub jako załącznik) zgodnie z obowiązującą procedura danego TU. OFWCA zawsze pozostawia u siebie i przechowuje minimum 3 lata oryginał lub kserokopię oświadczenia. To jest bardzo potrzebne np. podczas postępowań wyjaśniających czy dochodzeń.

Oczywiście przy ubezpieczeniu konieczne jest posiadanie przez Klienta wszystkich wymaganych dokumentów (dowód rejestracyjny pojazdu, umowa kupna-sprzedaży, poprzednie ubezpieczenie) zgodnie z procedurami. Zwracać należy uwagę na: leasingi, kredyty bankowe i przewłaszczenia, cesje, długotrwałe użytkowanie, współwłaścicieli itd. i postępować zgodnie z procedurami. Jeśli coś nie “gra” to nie wolno zawierać ubezpieczenia. Jeszcze drobna uwaga: nie liczcie na to, że Klient Wam coś “doniesie” za kilka godzin lub jutro.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy