Ubezpieczenie od NNW dzieci i młodzieży vs. ubezpieczenie w szkole

Jako problem, niektóre nasze OFWCA podają, że przy proponowaniu ubezpieczenia od NNW dzieci i młodzieży – ubezpieczenia brandowego Alwisa – rodzice podają, że mają już ubezpieczenie w szkole. Brakuje nam często argumentów.

Wszystkie ubezpieczenia dzieci tzw. szkolne są dobrowolne i to rodzice decydują jakie ubezpieczenie wybiorą: szkolne czy indywidualne. Można mieć także oba ubezpieczenia równocześnie. Najważniejsze jest czy ubezpieczenie szkolne zapewnia wystarczającą ochronę dla ubezpieczanego dziecka. Bardzo często zdarza się, że oferta ubezpieczenia zawieranego w placówce oświatowej (tzw. szkolnego) jest atrakcyjna cenowo, ale nie zapewnia właściwej ochrony dla dziecka. Podstawowym problemem jest ustalanie bardzo niskiej sumy ubezpieczenia, a od jej wysokości zależą bezpośrednio wysokości ustalanych kolejnych świadczeń wynikających z tego ubezpieczenia (procentowe wyliczenia od SU przy ustalaniu procentu uszczerbku na zdrowiu, kosztach leczenia, itd.). Zasada jest prosta: im wyższa suma ubezpieczenia tym wszystkie pochodne świadczenia są wyższe.

Natomiast każdy może zawrzeć takie ubezpieczenia indywidualnie. Np. w Alwis&Secura, gdzie mamy własne, brendowe ubezpieczenie “Pakiet ALWIS 2018”. Teraz dokonaliśmy w nim zmiany, wprowadzając dodatkowe świadczenia oraz podwyższając ich wysokość. Porównując zakres udzielanej w nim ochrony do wysokości składki rocznej mogę stwierdzić, że na pewno jest to jedno z najlepszych ubezpieczeń na rynku.

Ważne, że w tym ubezpieczeniu można indywidualnie ustalić sumę ubezpieczenia, inną dla każdego ubezpieczanego dziecka. Maksymalna to 50 000 złotych. Także zakres udzielanej ochrony jest znacznie większy niż w ubezpieczeniach szkolnych.

Na co trzeba zwracać uwagę zawierając takie ubezpieczenia? Pokażę to także na naszym produkcie:

  • Ważny jest wiek ubezpieczanego dziecka. My możemy Ubezpieczyć nie tylko dzieci szkole, ale także dziecko od 6 miesięcy aż do 25 lat, dla młodzieży studiującej lub uczącej się.
  • Zakres ochrony: Te są różne i czasami trudno je porównywać. U nas: obok śmierci ubezpieczonego dziecka i rodzica mamy: trwały uszczerbek na zdrowiu, złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów, oparzenia i odmrożenia oraz rany odniesione podczas nieszczęśliwego wypadku. W zakresie jest także: pobyt w szpitalu po wypadku, zatrucie gazem lub substancjami chemicznymi, porażenie prądem lub piorunem oraz pogryzienie przez zwierzęta i pokąsanie przez owady. Uzupełnia to: wstrząśnienie mózgu, atak padaczki, poważne zachorowania, czasowa niezdolność do nauki, a także interwencja lekarska w wyniku NW. Oczywiście są także refundacje: kosztów leczenia i rehabilitacji, kosztów odbudowy zębów stałych, a także kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Takiego zakresu ochrony nie ma w żadnym ubezpieczeniu szkolnym.
  • Terytorium. Może być różne, ograniczone tylko do Polski, Europy lub na cały świat. Nasze ubezpieczenie obejmuje “cały świat i 24 godziny na dobę”.
  • Objęcie ubezpieczeniem aktywności sportowej ubezpieczonych dzieci: w szkołach, klubach, przy amatorskim uprawianiu sportu oraz sportów walki i wysokiego ryzyka. W “Pakiet ALWIS 2018” aktywność sportowa jest ubezpieczona w szkole, poza nią oraz klubach, kołach, SKS itd. I tylko przy szkołach sportowych jest podwyżka składki. Sporty walki i niebezpieczne można ubezpieczać do 15 roku życia ubezpieczonego.

Decydując się na ubezpieczenie, warto także przeczytać o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli takich sytuacjach, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, lub świadczenia.

Mamy teraz wakacje. Ubezpieczenie szkolne, indywidualne od NNW obejmuje także wyjazdy na obozy, wojaże zagraniczne itd. Niezależnie od tego trzeba się także ubezpieczyć od kosztów leczenia za granicą, które zapewnia inne zakresy ochrony niż omówione powyżej. Przede wszystkim koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, koszty ratownictwa i inną pomoc nie tylko medyczną.

Reasumując, rodzice mogą wybrać ubezpieczenie dla swoich dzieci; szkolne lub indywidualne. Plusy i minusy tych ubezpieczeń przedstawiłem powyżej.

 

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *