Podsumowanie szkoleń z RODO dla OFWCA (cz. 1)

Projekt bez tytułu

Zakończyliśmy cykl szkoleń naszych pośredników – Osoby Fizyczne Wykonujące Czynności Agencyjne – z zakresu bezpieczeństwa ochrony przetwarzania danych osobowych (RODO). W szkoleniach tych wzięło udział ponad 90% wszystkich OFWCA posiadających upoważnienia Zarządu Alwis & Secura do zawierania ubezpieczeń. Na szkoleniach tych zadano bardzo dużo pytań dotyczących głównie praktycznych aspektów stosowania przepisów RODO w działalności ubezpieczeniowej. W związku, z tym że pytania nie powtarzały się na wszystkich szkoleniach postaram się odpowiedzieć na nie w naszej informacji “Na gorąco”. Są one ważne, bo przybliżają najważniejsze problemy stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Na szkoleniach zwracałem uwagę, że w pierwszych dniach po 25 maja – dniu wejścia w życie RODO – mogą się pojawić szybko wnioski osób o ich wykreślenie, zapomnienie itd. Nie myliłem się, bo w dniu 25 maja otrzymaliśmy już pierwszy taki wniosek.

Dlatego przypomnę, że:

  • Wniosek osoby, której dane przetwarzamy o wykreślenie, zapomnienie itd. powinien być złożony na piśmie. Osoba taka może go także przesłać nam e-mailowo. Ustnie a tym bardziej telefonicznie takich wniosków nie przyjmujemy.
  • OFWCA przesyła taki wniosek niezwłocznie (do 24 godzin) do tego zakładu ubezpieczeń, w którym osoba ta ma zawartą polisę lub miała zawartą polisę. Jeśli osoba taka ma lub miała kilka ubezpieczeń w kilku zakładach ubezpieczeń to wniosek jej wysyłamy do każdego ZU. Trzeba zrobić skan i wysłać do ZU. Jeśli ZU nie podał jeszcze specjalnego adresu do tego celu, należy wysyłać takie pisma na adres do składania “Reklamacji” w tym ZU. Sprawy takie załatwia ZU jako Administrator Danych. Oryginał wniosku takiej osoby przechowuje OFWCA, chyba że ZU poprosi o jego przesłanie.
  • Kopie tego pisma należy przesłać także do wiadomości do Alwis & Secura ( do Oddziałów i Przedstawicielstw) , bo my możemy także wysyłać do tych osób pisma, mailingi.
  • OFWCA wykreśla u siebie taką osobę z bazy marketingowej i nie wysyła do niej żadnych reklam ofert itd.

Jeśli nie będziecie wiedzieć jak postąpić, proszę kontaktować się z naszymi Oddziałami i Przedstawicielstwami.

 

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *