Czy wszędzie jest obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych?

Na jednym ze spotkań z naszymi OFWCA wywiązała się luźna dyskusja o obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdów. Padały różne głosy o jego społecznej potrzebie, kosztach – jako quasi podatku oraz niepokój, co będzie jutro, bo zgłaszano przecież różne propozycje. Padło też – tak rzucone mimochodem – pytanie, czy istnieją państwa bez takiego obowiązkowego ubezpieczenia. Sam nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć.

W związku z tym teraz odpowiadam. W zdecydowanej większości Państw takie ubezpieczenie istnieje, w tym we wszystkich państwach Unii Europejskiej. To powszechne zabezpieczenie dla “wszystkich” użytkowników dróg, ochrona interesów osób trzecich, które poniosły szkody materialne lub osobowe wyrządzone przez pojazdy. Techniczne strony ubezpieczenia, szczegółowe ich zasady w każdym z państw mogą i są inne.

Z posiadanej informacji wynika, że obowiązkowego ubezpieczenia OC samochodu nie ma w Nowej Zelandii oraz 2-3 stanach w USA. Istnieją tam jednak inne formy ochrony. Np. istnieją specjalne państwowe fundusze z których pokrywane są koszty leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Środki na ten fundusz są tworzone z podatku od sprzedawanych paliw. Natomiast kierowcy samodzielnie, dobrowolnie ubezpieczają się – tak jak u nas – w zakresie auto casco oraz od szkód majątkowych wyrządzonych samochodem innej osobie (np. zniszczony lub uszkodzony samochód innej osoby). Te ubezpieczenia – zbliżone do naszego OCK – są bardzo popularne, bo w przypadku ich nieposiadania sprawca szkody musi sam pokryć wszystkie szkody.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *