Odpowiedzialność za szkody na wskutek braku odśnieżenia chodnika.

Nastąpiła ważna zmiana. Odśnieżanie chodnika to prawny obowiązek właściciela posesji, do której przylega ten chodnik, ale gmina powinna dopilnować obowiązku odśnieżenia tego chodnika. Czyli to gmina odpowiada za nieodśnieżony chodnik.

Takie jest najnowsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie – sygn. akt III CZP 38/17 z dnia 24 listopada br. – i jest to duża zmiana w stosunku do tego, co funkcjonowało do tej pory w praktyce. Uchwała w tej sprawie podjęta przez trzyosobowy skład SN rozstrzyga, że: “… mimo iż odśnieżanie chodnika jest obowiązkiem właściciela doń przylegającej posesji – gmina odpowie za szkody spowodowane nieuprzątnięciem chodnika, jeśli nie będzie sprawowała należytego nadzoru nad właścicielem i nie dopilnuje, by wykonał on swoją powinność”. SN wskazał, że to gmina powinna dopilnować obowiązku odśnieżania chodnika, w innym przypadku odpowiada za brak nadzoru, który jest bezpośrednią przyczyną szkody.

Każda gmina ma instrumenty prawne w postaci przymuszenia do wykonania obowiązku odśnieżania w drodze egzekucji administracyjnej. Gmina może także nakazać swoim służbom – podległym im zakładom komunalnym – wykonanie zastępcze obowiązku na koszt właściciela nieruchomości. Praktycznie teraz każdy poszkodowany, który nie może uzyskać odszkodowania bezpośrednio od właściciela nieruchomości, który odpowiada za nieodśnieżony, oblodzony chodnik (właściciel nieznany lub unika kontaktu) może dochodzić roszczeń od gminy na terenie której leży ta nieruchomość.

Literalna treść uchwały SN: “Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu  lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn: Dz. U. z 2017 r. poz 1289”.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *