Odpowiedzialność za szkody powstałe po spożyciu alkoholu

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowego wypoczynku pojawiają się pytania o odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych za szkody powstałe po spożyciu alkoholu.

Problem ten nie jest uregulowany prawnie i każde TU samodzielnie określa warunki swojej odpowiedzialności. Mamy tutaj zróżnicowane podejście. Są zakłady ubezpieczeń wyłączające ich odpowiedzialność w ubezpieczeniach NNW i kosztów leczenia (KL) za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu. Inne patrzą na związek przyczynowo-skutkowy i stan wskazujący na spożycie alkoholu nie jest przeszkodą w uznaniu roszczenia, natomiast stan znacznego spożycia, upojenia – podobnie jak przy prowadzeniu samochodu – jest uznawany za wyłączający jego odpowiedzialność. I  wreszcie są towarzystwa nie ograniczające odpowiedzialności od zawartości poziomu alkoholu we krwi ubezpieczonego. Dlatego zawsze należy to sprawdzić (wyłączenia w OWU)  i zapytać o tę kwestię osobę zawierając ubezpieczenie.

Ważna uwaga: zasady te dotyczą w zasadzie ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia. Inaczej może być przy ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczonego, czyli odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeżeli taką szkodę wyrządzono pod wpływem alkoholu, to duża część ubezpieczycieli wyłącza taką odpowiedzialność.

Dla przykładu – ubezpieczony rozbił szklaną gablotę w holu hotelu i uszkodził również poważnie swoją rękę, a był pod wpływem alkoholu. Wówczas możemy mieć takie przypadki:

  • TU wypłaci odszkodowanie za uszkodzona rękę (koszty leczenia), ale nie wypłaci za uszkodzenie gabloty,
  • TU nie wypłaci ani za uszkodzoną rękę, ani za gablotę.
  • TU wypłaci za uszkodzoną rękę i gablotę.

To ważne w szczególności przy ubezpieczeniach pakietowych – KL-NNW-OC – gdzie w każdym ubezpieczeniu odpowiedzialność może być – i często jest – inaczej ustalana.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

  1. Skorzystam z okazji i zamieszczę informacje w zakresie odpowiedzaialnosci ERGO Hestii w produkcie ERGO podróż w temacie szkód powstałych po spożyciu alkoholu.
    “…W związku ze zbliżającym się zimowym sezonem urlopowym przypominamy, że ERGO Hestia ponosi odpowiedzialność za tego typu szkody. Nie wymagamy dodatkowej opłaty składki i nie ograniczamy odpowiedzialności względem poziomu alkoholu we krwi ubezpieczonego. Zarówno w produkcie ERGO Podróż, jak i Hestia Podróże, wyłączenie odpowiedzialności dotyczy tylko ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, czyli szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu (wynika to bezpośrednio z definicji szkody w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Analogiczne wyłączenie mają również inne towarzystwa ubezpieczeniowe.

    Przykład: Ubezpieczony będący pod wpływem alkoholu wybija w hotelu okno, raniąc przy tym rękę. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone mienie hotelu, ale pokrywa koszty leczenia ubezpieczonego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *