Identyfikacja Klienta przy zawieraniu ubezpieczeń.

Coraz częściej pojawiają się nam sprawy związane z brakiem wiedzy naszej OFWCA o osobie zawierającej ubezpieczenie. Prowadzone są nawet postępowania wyjaśniające na policji oraz postępowania prokuratorskie. Stąd musimy na sprawy związane z identyfikacją klienta zwrócić szczególną uwagę, aby wykluczyć  – bardzo nieprzyjemne dla OFWCA  – sprawy.

Dlatego należy wszystkim przypomnieć:

  • Przy zawieraniu ubezpieczenia (także kontynuacji) zawsze musimy mieć pewność, z kim umowę tę zawieramy. Jeśli umowę zawrzemy z osoba nieupoważnioną, to może to skutkować nawet nieważnością ubezpieczenia. Jeśli osobę znamy osobiście, to nie potrzeba dodatkowej identyfikacji.
  • W innych przypadkach (przy zawieraniu ubezpieczenia, przekazywaniu informacji o ubezpieczeniu lub innych czynnościach, np. reklamacyjnych) zawsze w pierwszej kolejności należy zidentyfikować osobę na podstawie jej dokumentu osobistego (dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem). Nie wynika to bezpośrednio z ustawy o ubezpieczeniach czy ubezpieczeniach obowiązkowych, ale z ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego. Po prostu musimy mieć zawsze wiedzę, z kim zawieramy umowę lub komu udzielamy informacji. Te dane warto sobie zapisać i dołączyć do posiadanej dokumentacji ubezpieczenia w agencji.
  • Szczególnie ważne jest to przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, kiedy osoba ubezpieczająca nabyła pojazd i nadal ubezpiecza go na starego właściciela (zbywcę) bez jego wiedzy. Tak robią często obcokrajowcy kupujący pojazd (Ukraińcy, Rosjanie) i płacący pierwszą ratę. Nie płacą kolejnych rat i TU windykuje właściciela, który pojazd sprzedał. Ten często powiadamia policję lub prokuratora o sfałszowanie podpisu i taka sprawa jest wyjaśniana. W takich przypadkach trzeba być bardzo dociekliwym i ostrożnym, żądać umowy kupna samochodu, sprawdzić osobę ubezpieczającą itd.
  • Jeśli osoba ubezpieczająca nie jest właścicielem pojazdu, a przychodzi ubezpieczyć pojazd lub kontynuować ubezpieczenie, to nie wystarczy okazanie samego dowodu rejestracyjnego i np. polisy. Trzeba taką osobę zidentyfikować z nazwiska i imienia (syn, żona, sąsiad). Osoba taka może zawrzeć ubezpieczenie, bo może otrzymać pełnomocnictwo właściciela do tego nawet w formie ustnej. Jednak zawsze w miejscu podpisu Ubezpieczającego na polisie powinna podpisać siędana osoba, czytelnie z nazwiska i imienia ze skrótem ” Z up.” przed podpisem.
  • Podobnie jest przy zawieraniu ubezpieczeń, kiedy z drugiej strony występuje osoba prawna. Umowę ubezpieczenia (aneks lub tp) może w jej imieniu podpisać tylko osoba upoważniona do jej reprezentacji widniejąca w KRS. Inaczej umowa nie będzie ważna. Często w praktyce np. samochody takiej firmy ubezpiecza pracownik i podpisuje polisę. Może to robić tylko, jeśli posiada pełnomocnictwo udzielone na piśmie do załatwiania takich spraw. Kopię takiego pełnomocnictwa warto mieć w dokumentacji.

Przypominam o tym, aby nie popełniać błędów. W razie problemów zwracajcie się o pomoc do swoich Oddziałów Alwis&Secura. Zawsze potrzebna jest rozwaga i ostrożność, zwłaszcza, jeśli zauważamy coś niepokojącego ze strony osoby lub w przedstawionych dokumentach. To ważne, bo błędna identyfikacja Klienta może skutkować różnymi konsekwencjami: nieważnością umowy ubezpieczenia, reklamacją klienta, zgłoszeniem do Rzecznika Finansowego lub UOiK, niezasadną windykacją innej osoby, itd.

Warto więc pamiętać – zawsze identyfikujemy naszego Klienta, aby w przyszłości nie mieć kłopotów.

Jeszcze jedna ważna uwaga: Nigdy, w żadnym przypadku, nie podpisujemy się za Klienta.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *