Kary z UFG

Klient – starsza już osoba – nie przydłużył ubezpieczenia obowiązkowego OC samochodu, małego fiata. Ale także go nie wyrejestrowała. Ot po prostu stał sobie w garażu. Trochę z niewiedzy tej osoby, trochę z sentymentu do sędziwego pojazdu. O problemie przypomniał mu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nałożył wcale niemałą opłatę za brak ubezpieczenia. Czy można pomóc tej osobie?

Obecnie kontrole ze strony UFG coraz skuteczniej wychwytują wszystkich, którzy nie posiadają obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadanych samochodów. I nakładają kary finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 2017 roku ta kara wynosi 4 000 złotych za nieposiadanie ubezpieczenia ponad 14 dni za samochód osobowy, 6 000 złotych za samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik siodłowy i 670 złotych za inny pojazd. I w zasadzie taka kara jest nieodwołalna, należy ją zapłacić.

Ale kiedy otrzymamy z UFG wezwanie do zapłaty kary omyłkowo, to możemy się od niej odwołać w ciągu 30 dni od dnia odebrania wezwania i potwierdzenia odbioru na piśmie. Musimy zawsze udokumentować nasze odwołanie. Wykazać, że posiadaliśmy polisę ubezpieczenia pojazdu za rok, w którym dokonano kontroli i należy przesłać kserokopie polisy lub innych dokumentów. Można też udokumentować, że z jakiegoś powodu nie dotyczy nas obowiązek posiadania OC tego samochodu. Błędy zdarzają się z różnych powodów, choć coraz rzadziej, bo system UFG  jest już “szczelny”.

Czy można umorzyć karę za brak obowiązkowego OC samochodu?

W szczególnych przypadkach można skorzystać z przepisu zawartego w artykule 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który mówi że “ W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub części albo udzielić ulgi w jej spłacie” . Praktycznie więc można się zwracać do UFG z prośbą o “umorzenie naliczonej opłaty” , ale wszystkie okoliczności, na które się powołujemy, muszą być udokumentowane oraz dobrze opisane. A więc stan majątkowy i materialny potwierdzony (dokumenty obrazujące dochód – niska renta, emerytura, utrzymanie bezrobotnego lub chorego partnera życiowego, niepełnosprawnego dziecka, pobieranie zasiłku ze służby społecznej, itd). Jeśli było się w szpitalu, ma choroby z zanikiem pamięci – to należy to udokumentować. Możemy się powoływać na różne przyczyny, ale musimy je udokumentować i uzasadnić, jaki miały wpływ na to, że nie ubezpieczyliśmy samochodu. Sam wiek osoby lub powoływanie się na brak znajomości prawa w tym wypadku na pewno nie wystarczy.

Jeszcze jedna uwaga. Co może grozić za brak takiego ubezpieczenia przez kilka lat? Np. 2015, 2016, 2017. Czy opłaty za brak ubezpieczenia w tych latach się sumuje?

Nie, bo kara nakładana jest za okres, w którym nie było ubezpieczenia w roku przeprowadzenia kontroli przez UFG. Przykład: jeśli właściciel samochodu nie miał polisy od czerwca 2014 roku do maja 2016 roku to otrzyma karę tylko za rok 2016, w którym przeprowadzono kontrolę.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *