Czy do kosztów uzyskania przychodów (PIT) można zaliczyć ubezpieczenia okołokomunikacyjne?

Zostałem zapytany: czy do kosztów uzyskania przychodu (PIT) można zaliczyć tylko ubezpieczenie OCK i AC, czy również inne ubezpieczenia okołokomunikacyjne, np. ubezpieczenie utraty wartości pojazdu czy ASS. Niektóre lokalne Urzędy Skarbowe uważają, że jedynie AC i OCK.

Takie stanowisko lokalnych Urzędów Skarbowych nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ale także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Składki za ubezpieczenie utraty wartości pojazdu i podobne ubezpieczenia mogą w całości zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i występują one jako koszty pośrednie. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdzają interpretacje niektórych Izb Skarbowych.

Niedawno pisała o tym również Rzeczpospolita (nr 48 z 27 lutego br). Tam znaleźć można szersze uzasadnienie.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *