Brak opłaconej raty składki a ochrona ubezpieczeniowa

Byłem przypadkowym świadkiem rozmowy telefonicznej pomiędzy dwoma naszymi współpracownikami. Pierwszy opowiadał o sytuacji swojej Klientki, która wyjechała za granicę i zapomniała zapłacić drugiej raty ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC swojego samochodu. Po powrocie spowodowała kolizję (było bardzo ślisko) i wówczas policjanci przypomnieli jej o braku zapłaty raty składki. Udała się z tym problemem do zawierającego ubezpieczenie, a ten skorzystał z porady starszego kolegi, bo sam też nie był pewny.

Kolega podpowiedział mu prawidłowo, że “niezapłacona w terminie rata składki w ubezpieczeniu OCK nie pozbawia w sposób automatyczny ochrony ubezpieczeniowej”. Tak więc Klientka posiadała ochronę ubezpieczeniową i z jej polisy pokryte będzie odszkodowanie z danej kolizji, miała bowiem ważną polisę i ubezpieczyciel musi szkodę wypłacić. Natomiast Klientka musi zapłacić ubezpieczycielowi ratę składki z odsetkami, jeśli takich zażąda zakład ubezpieczeniowy.

Jedna uwaga. Od tej zasady “automatycznej ochrony w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w ubezpieczeniu obowiązkowym” jest wyjątek. Jeśli minie okres ochrony określony w polisie, a druga rata składki nie została opłacona, to umowa na kolejny okres nie wznawia się automatycznie i nie ma przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. To niestety są często spotykane przypadki, zwłaszcza tam, gdzie np. raty płaci się w krótszych okresach – kwartalnych lub nawet miesięcznych. A nieubezpieczenie samochodu pociąga za sobą inne przykrości: konieczność zapłaty kary za brak ubezpieczenia (minimum 4 000zł) oraz obowiązek naprawy wyrządzonej szkody w pełnej wysokości, jeśli się było sprawcą.

To nie dotyczy przypadków, jeśli Klient zawrze ubezpieczenie na raty w “systemie Alwis”. Tam nawet nieopłacenie raty składki ubezpieczenia nie powoduje żadnych konsekwencji w samym ubezpieczeniu.  Warto więc z tej możliwości skorzystać.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *