Jakość Na 1 miejscu – artykuł Pani Anny Włodarczyk-Moczkowskiej, prezes zarządu Gothaer TU S.A

Publikujemy artykuł Pani Anny Włodarczyk-Moczkowskiej, prezes zarządu Gothaer TU S.A, który pojawił się w naszym magazynie Alwis & Serwis – numer 03, wrzesień 2015 r.

Na sukces sprzedażowy pracuje cały zespół – od specjalisty do kadry menedżerskiej. To, czy uda się go osiągnąć, w przypadku firmy ubezpieczeniowej, zależy także i przede wszystkim od osób spoza struktury firmy – od Was – agentów. Państwo reprezentujecie Gothaer i pośredniczycie w kontaktach z klientami. Z perspektywy Gothaer zacieśnienie współpracy z Wami i budowanie poczucia wspólnoty celów jest naszym kluczowym zadaniem – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Gothaer TU S.A.

Dobrze wszystkim znana zasada mówi, że zadowolony klient podzieli się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z kilkoma osobami, a niezadowolony z kilkudziesięcioma. Podobnie jest z naszymi agentami – jeśli ze współpracy wyniosą negatywne spostrzeżenia i złe doświadczenia, nie zechcą z taką firmą współpracować i z pewnością nie polecą produktów przez nią oferowanych żadnemu klientowi. Wiem, że stawiacie na kompetentne doradztwo i podnosicie poprzeczkę. W Gothaer mamy tego pełną świadomość.

Ludzie i relacje vs. produkt

W centrum uwagi Gothaer są ludzie – pracownicy, klienci i agenci. Brak choćby jednego ogniwa sprawi, że wszystko, co robimy w firmie, nie przyniosłoby zadawalających efektów biznesowych. Nasza sieć sprzedaży to przede wszystkim agenci. Współpracujemy z ponad 3,5 tys. agentów, wśród których w czołówce znajdujecie się Wy – przedstawiciele Alwis& Secura. Realizujemy wspólne cele: od planów sprzedażowych i popularyzacji nowych produktów, przez świadczenie usług serwisowych dla klientów, nie pomijając kreowania wizerunku firmy. Wiele uwagi poświęcamy programom i szkoleniom, w których aktywnie bierzecie udział. Obok informacji ubezpieczeniowych, które pokazujemy w nowatorski i często niestandardowy sposób, staramy się wspierać Was wiedzą z zakresu technik sprzedaży. Wiele czasu poświęcamy na dyskusję i wymianę wiedzy. Podczas naszego ostatniego Kongresu Sprzedaży pokazaliśmy, że jesteśmy zainspirowani Waszymi sugestiami i działaniami.

Ambasador wybiera jakość, nie jakoś

Agent ubezpieczeniowy – dbając o satysfakcję klienta, a także o swój własny komfort, dba o dobry wizerunek firmy, której produkty rekomenduje. Nie zrobi tego, jeśli jakość oferowanych usług, współpracy oraz likwidacji szkód nie będzie na najwyższym poziomie. Jakość wymaga odwagi i czasu. „Jakość to nie wszystko, ale wszystko staje się niczym bez jakości” – to stwierdzenie sformułowane przez Petersa i Watermana nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia w odniesieniu do rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce. W Gothaer, w ostatnich trzech latach, zmieniliśmy wiele by JAKOŚ zamienić w JAKOŚĆ, by poziom naszych usług był argumentem dla klientów i dla Was za podjęciem współpracy. Stawiam na dialog z agentami i cieszę się z rozmów, które z kierownictwem i przedstawicielami Alwis&Sekura niejednokrotnie odbyliśmy. Droga do jakości to droga poprzez kompromisy i wzajemne zrozumienie. Jakość relacji z klientami chcemy w Gothaer budować wspólnie, znając odpowiedzialność po każdej ze stron.

Zmień się lub zgiń

W czasie postępującej globalizacji i rozwoju technologii tradycyjne działania ubezpieczyciela i pośrednika to za mało. Naturalnym sprzymierzeńcem dynamicznych zmian na rynku ubezpieczeniowym są nowoczesne technologie. Odpowiednie i na wysokim poziomie rozwiązania technologiczne pozwolą na współpracę ubezpieczyciel – agent, z której każda strona odczuje korzyści. Mam tutaj na myśli nie tylko rozwiązania przygotowane dla Was, jak platformy sprzedażowe i komunikacyjne. Mam na myśli także rozwiązania bezpośrednio skierowane do klientów. Każdy ubezpieczający się z pewnością doceni innowacyjne i kreatywne podejście, jak choćby aplikacje umożliwiające obsługę klienta w czasie rzeczywistym. Przykładowo, w Gothaer oferujemy telefoniczną likwidację szkody z AC w ciągu 24 godzin czy bardzo przydatną aplikację GoPomoc.

Zamknęliśmy większość etapów procesu restrukturyzacji naszej spółki. Na ten moment zrealizowaliśmyjuż większość założeń wynikających ze strategii Go2016. Systematycznie równoważymy sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych linii. Widzimy, że konsekwentnie wdrażany przez nas model działania jest słuszny, pozwala osiągać zadawalające rezultaty oraz dostosowuje nasze struktury i procesy do zmieniającego się zachowania klientów oraz postępującej cyfryzacji.

Zmiana zachowania i preferencji klientów nie musi oznaczać umniejszenia roli agenta. Wasza rola po prostu zmienia się w czasie. Czasem nasze rozmowy z Wami dotyczą trudnego tematu prawa do portfela i dostępu do danych klientów. Wierzę, że współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu pozwoli na właściwy podział ról i zadań w procesie obsługi klientów. Trwanie przy metodach, które sprawdzały się lata temu, dzisiaj ogranicza możliwości dystrybucyjne.

Znajomość Alwis&Secura oraz Gothaer trwa już od 2008 roku. To jest naprawdę dobra, partnerska współpraca. Z podziwem patrzymy na konsekwentnie realizowaną przez Was strategię budowania silnego zespołu sprzedażowego stawiającego w centrum uwagi rozwój zawodowy i prywatny. W dalszym ciągu chcemy wspierać sukcesy profesjonalnego i zaangażowanego zespołu. Już teraz Alwis&Secura odebrała nominację do startującego 1 stycznia 2016 roku programu „Dobry Agent Gothaer”.

Cieszymy się, że doceniacie również nasze starania i wspólnie dbamy o to, aby nasze relacje biznesowe cechowała przejrzystość, nieustanne poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań, zarówno w technologii, jak i w procesach biznesowych. „Masz takich klientów, na jakich zasłużysz”. Zależy nam, aby wspólnymi działaniami z Alwis&Secura zasłużyć na najlepszych!

Dziękuję Wam wszystkim – agentom Alwis&Secura za udział w promowaniu i rozwijaniu marki Gothaer oraz za wiele cennych uwag do współpracy. Życzę Wam wiele zadowolenia i powodów do dumy z wykonywanej pracy!

 

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy