Zmiany w prawie cywilnym a ubezpieczenia

Przedstawiamy odpowiedź na pytanie: czy zmiany w prawie cywilnym, o których teraz się tak dużo mówi, dotyczą także sfery ubezpieczeń?

Bezpośrednio nie dotyczą. Wprowadzone wcześniej zmiany w Kodeksie cywilnym i innych ustawach  dotyczące ubezpieczeń są powszechnie już  znane i wdrożone do praktyki ubezpieczeniowej, jak np. te dotyczące reklamacji. Kolejna duża zmiana będzie dotyczyć zmiany ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym w związku z koniecznością wdrożenia w kraju unijnej dyrektywy IDD.

Zmiany, o które mnie pytano, dotyczą zmian wprowadzonych w Kodeksie cywilnym i Kodeksie postępowania cywilnego w lipcu ubiegłego roku, a które wchodzą w życie od 8 września br. i dotyczą głównie procesu cywilnego.
Tym, co warto odnotować, jest fakt zrównania jako dowodu sadowego – dowodu elektronicznego – otrzymanego w teleinformatycznym systemie obiegu dokumentów.

Przypomnę tylko, że teraz formami czynności prawnych są:

  • forma pisemna – czyli dokument opatrzony podpisem oraz od 8 września br. dokument elektroniczny,
  • forma aktu notarialnego,
  • forma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie,
  • forma pisemna z datą pewną,
  • dokument z certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Czyli po tej zmianie posiadamy dwie formy pisemne traktowane jako równoważne: pisemną dokumentowaną oraz pisemną elektroniczną.

Dla naszej codziennej praktyki ubezpieczeniowej ważna może być informacja wynikająca z interpretacji  przepisów  Kpc (243(1), 131(1)), w których sąd dopuszcza dowód z tekstu elektronicznego, jeśli jest możliwe ustalenie ich wystawców oraz fakt dopuszczenia stosowania przez sad elektronicznej formy powiadamiania i przesyłania dokumentów.

Co z tego wynika? W naszej praktyce ubezpieczeniowej możemy wykorzystywać systemy teleinformatyczne (np. internet)  i wykorzystywać przesyłane dokumenty jako pełnoprawne dowody. Jest jeden warunek. Musimy zawsze zachować dokument, który pozwoli ustalić wystawcę oraz datę/y tych czynności. Czyli przesłane e-maile, skany itd. przechowujemy w swoim komputerze przez “racjonalnie uzasadniony” okres wynikający np. z okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, czasu trwania załatwienia sprawy aż do odwołania itd.

Tutaj małe przypomnienie. Bardzo poważnie proszę traktować wszelkie reklamacje, także przesyłane elektronicznie do OFWCA. Czasami nie jest to wprost napisane, że mamy do czynienia ze skargą, reklamacją lub tp., jednak z treści może wynikać że, taki dokument należy tak traktować. Warto więc – w przypadku wątpliwości – taki otrzymany dokument przekazać zawsze do Ubezpieczyciela, którego sprawa dotyczy. Stosować należy się ściśle do naszej instrukcji wydanej w tej sprawie.

Natomiast przy stosowaniu formy elektronicznej do potwierdzania zawarcia ubezpieczenia (polisa, certyfikat) musimy zawsze stosować się do procedur każdego TU.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *