Koszt składki w kosztach uzyskania przychodu?

Przedstawiamy odpowiedź na pytanie jednego z naszych agentów: “Mój Klient, który zawierał u mnie ubezpieczenie ochrony prawnej dla swojej firmy prowadzonej jednoosobowo, zapytał mnie, czy może koszt składki zaliczyć sobie do kosztów uzyskania przychodu? Odpowiedziałem, że … tak, chociaż mam pewne wątpliwości, bo nie jest to ubezpieczenie np. od ognia i innych zdarzeń losowych.”

Odpowiedź jest prawidłowa, bo przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę i wykupuje w jej ramach polisy ubezpieczeniowe – obowiązkowe i dobrowolne – może zaliczyć koszty składek w swoje koszty uzyskania przychodu w firmie. Jeden warunek; te ubezpieczenia muszą zabezpieczać firmę, być związane z działalnością firmy i być wystawione na firmę.

Najważniejsze są tutaj przepisy prawa podatkowego, które określają, co można zaliczyć do kosztów podatkowych, czyli kosztów uzyskania przychodu w firmie prowadzonej przez osobę fizyczną (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/). Warto również pamiętać o art. 23 tej ustawy, który wymienia jakie koszty nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z tą ustawą do kosztów uzyskania przychodu zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione przez przedsiębiorcę w celu zdobycia przychodu albo zabezpieczenia i utrzymania jego źródła oraz są odpowiednio udokumentowane. Polisa na pewno służy zabezpieczeniu źródeł dochodu, bo zabezpiecza majątek i działalność firmy od szkód i zdarzeń nadzwyczajnych. Jednak opłacona składka musi dotyczyć celów firmowych, musi występować związek z prowadzona działalnością. Za taką interpretacją przemawia fakt, że wydatki na ubezpieczenia nie są wymienione we wspomnianym już art. 23 ustawy PIT. Tak więc nie tylko ubezpieczenia stricte majątkowe (od ognia…, kradzieży itd.) zaliczamy do kosztów, ale także ochrony prawnej firmy, assistance, AC, szyby, opony, koszty leczenia za granicą podczas wyjazdu służbowego, itd. w całości możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podkreślam jeszcze raz – muszą być one związane z działalnością firmy i udokumentowane.

Jak udokumentowane? Polisą ubezpieczeniową, która zawiera wszystkie niezbędne dane wymagane przez organy skarbowe. Jeśli składka została opłacona gotówką, to taka informacja widnieje na polisie i można na jej podstawie księgować taki wydatek w prowadzonej dokumentacji podatkowej.

Tutaj jeszcze 2 uwagi: trzeba pamiętać o innej formie księgowania wydatków polisowych przy rozliczaniu kosztów metoda kosztową (kasową), a inaczej metoda memoriałową oraz pamiętać o nałożonych limitach kosztów np. przy ubezpieczeniu AC samochodu w cenie powyżej 20 000 euro (nie dotyczy to OCK). Szczegółów szukajcie u własnych księgowych oraz w przepisach prawa.

Warto również pamiętać, że ubezpieczenie np. ochrony prawnej osoby fizycznej lub jego rodziny pana “X” nie będzie kosztem uzyskania przychodu. Dlatego też należy zawsze zwracać na uwagę na zapis, kto jest ubezpieczonym wpisanym w polisie (powinna to być firma, nawet jeśli jednoosobowa) i móc zawsze udokumentować (organom skarbowym), że ubezpieczenie ma związek z prowadzona działalnością i posiadanym mieniem firmy.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *