Ubezpieczenie członków zarządu spółki z.o.o

Otrzymaliśmy niedawno prośbę od OFWCA z oddziału krakowskiego: “Potrzebuje ubezpieczyć 2 członków zarządu z spółki z o.o. od odpowiedzialności cywilnej. Pomocy! Chodzi o OC prowadzonej firmy i uchylenie się od skutków błędnej decyzji…”

Sprawa jest na szczęście dość prosta. Ubezpieczenie OC firmy możemy zrobić w każdym z naszych zakładów ubezpieczeniowych, najlepiej wybrać to ustawowe; czyli obejmujące delikt i kontrakt, w tym odpowiedzialność za produkt. Wprowadzając odpowiednie klauzule możemy nimi obejmować dodatkowe – wyłączone w OWU – ryzyka, np: ekologiczne, ładunkowe, pojazdów nierejestrowanych, itd. W zależności od wielkości ubezpieczanego podmiotu robimy to na warunkach SME, czyli mały biznes lub jako produkt korporacyjny. To ubezpieczenie w bardzo dużym zakresie zabezpiecza Firmę – Ubezpieczoną – a więc także jej reprezentantów czyli Zarząd. Zawsze zwrócić należy uwagę jak sprawę w OWU reguluje tzw. klauzula reprezentantów.

Mamy również inne ubezpieczenia obejmujące odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków np. członkom zarządu spółki, spółdzielni, wspólnoty lub prokurentom. Wariantów tych ubezpieczeń – różniących się głównie zakresem odpowiedzialności i ceną  – jest dość dużo na rynku.

Jest to ubezpieczenie D&O (Directors&Officers) – odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych. Ubezpieczenie to jest przeznaczone głównie dla podmiotów, które chcą zabezpieczyć się przed stratami finansowymi spowodowanymi decyzjami osób zajmujących kierownicze stanowiska w danej firmie. Chodzi tu o: członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów czy pełnomocników, czyli osoby mające realny wpływ na funkcjonowanie całej formy. W takim ubezpieczeniu Ubezpieczającym i Ubezpieczonym jest sama spółka, a polisa chroni spółkę przed skutkami błędnych decyzji “władz spółki”. Ta ochrona obejmuje także przed roszczeniami akcjonariuszy lub udziałowców oraz osób trzecich poszkodowanych na wskutek takich decyzji. U niektórych ubezpieczycieli, ubezpieczeniem tym można objąć także inne osoby mające znaczący wpływ na całokształt funkcjonowania firmy (spółki) np. dyrektorów.

Tak jak  już wspomniałem “polisa OC członków władz spółek” jest u niektórych ubezpieczycieli traktowana jako uzupełnienie ubezpieczenia OC prowadzonej działalności. Czyli bez ubezpieczenia OC spółki nie ubezpieczymy członków zarządu.

I jeszcze jedna uwaga. Ubezpieczenie “członków władz spółki zawiera sama spółka” i opłaca składkę. Zgodnie jednak z przepisami prawa i interpretacją izb i urzędów skarbowych “Opłacenie składki w części przypadającej na poszczególnych członków zarządu stanowić będzie u tych osób przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r od podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), a wartość tego nieodpłatnego świadczenia ustalić należy zgodnie z art. 11. ust. 2a. pkt 2 tej ustawy.” Czyli członkowie zarządu spółki muszą opłacić podatek dochodowy od wartości zapłaconej przez spółkę składki przypadającej na dana osobę (por. wyrok WSA w Szczecinie, sygn akt I SA/Sz 549/11).

Takie ubezpieczenie posiada m.in. nasz partner z Grupy iExpert – sprawdź szczegóły na stronie mar.insuranceexpert.pl.

Udostępnij artykuł

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *